Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Det er simpelthen ikke i orden. Vi må og skal gøre alt, hvad vi kan for at bremse de triste tal.

Nu kan vi læse i pressen, at Socialdemokratiet planlægger en prisstigning på en pakke cigaretter på sølle 10 kroner. På trods af, at vi ved, at den bedste ” medicin” mod rygning blandt unge er høje priser på cigaretter. Det er ganske enkelt skammeligt, at Socialdemokraterne åbenbart vægter skatteprovenu højere end unges sundhed.

Vi har fra Venstres side foreslået at hæve prisen på en pakke cigaretter med 20 kroner, samtidig med at vi sikrer, at cigaretpakkerne gemmes bag disken, så de ikke springer i øjnene på de unge. Venstre har derudover forslået en række andre initiativer, der samlet set kan bidrage til, at vi i 2030 får den første røgfrie generation i Danmark. Vi ønsker blandt andet et opgør med tobaksproducenternes mulighed for at købe sig ind og bedrive indirekte reklame på festivaler og ved andre store arrangementer, hvor unge færdes. Ligesom vi ønsker røgfri skoletid i grundskolen, på efterskoler og på alle ungdomsuddannelser.

Priserne på tobak var et stort emne op til og under valgkampen tidligere på året. Og det står klart, at der er et bredt flertal i Folketinget, der støtter en prisstigning på mindst 20 kroner.

Såfremt regeringen ikke snarligt indkalder til forhandlinger om initiativer, der kan sikre, at færre unge i fremtiden begynder at ryge, vil Venstre søge opbakning til et flertal uden om regeringen til en prisstigning på cigaretter på mindst 20 kroner.

Vi skal handle, og vi skal handle nu, hvis vi vil have den første røgfri generation i 2030. Det har vores børn og unge fortjent.