Kerteminde Kommune har tilkendegivet, at man vil søge Undervisningsministeriet om fritagelse for de nationale tests i Folkeskolen. Det er et stærkt initiativ.

Vi lever i en tid, hvor alt for mange børn og unge giver udtryk for, at de mistrives.

Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at test-og resultatkrav i en tidlig alder kan bidrage til mistrivsel. Mon ikke de fleste af os enten har hørt om eller kender en 12-talspige.

Pigen, der er super dygtig i folkeskolen og altid scorer de højeste karakterer.

Men medaljen har ofte en bagside. For især pigerne bliver ramt af stress og mistrives.

Præstationskulturen er blevet en negativt ned-ad-gående spiral, og det er tid til at bremse op. Derfor er jeg oprigtig glad for, at man i Kerteminde nu tager skeen i den anden hånd.

Jeg er er mor til tre børn. De har gået på forskellige skoler – både en almindelig folkeskole og en eksamen-og prøvefri friskole.

Børn er forskellige, og det er deres behov også. Derfor er det godt, at der er noget at vælge imellem, så vi som forældre kan vælge den skoleform, som passer bedst til vores barn og os som familie.

Vi har brug for, at vores børn og unge bliver mere robuste. Derfor giver det super god mening, at vi gentænker vores folkeskole.

Særligt den måde hvorpå vi har tilrettelagt undervisning og prøver fra de helt små klasser til uddannelseskrav til danske uddannelsesinstitutioner. Men det kræver modige politikere, der tør se virkeligheden i øjnene og reagere på de triste statistikker, der lige nu peger i retning af, at 9- 10 procent af vores unge piger mistrives.

Når det så er sagt, så er det også helt afgørende, at forældre hjælper de unge på vej og sikrer, at fx. mobiltelefonen holder sommerferie, så de unge ikke dag ud og ind skal leve i et krydsfelt, hvor likes og opdateringer på Facebook og Instagram er afgørende og styrende for, om man er lykkelig eller ulykkelig. Skal vi sikre bedre trivsel blandt børn og unge, er det ikke én indsats alene – vi har alle et ansvar.