Efter næsten fire års venten får landdistrikterne endelig regeringens opmærksomhed. Det glæder mig overordentlig meget. Og glæden bliver bestemt ikke mindre af, at regeringen tydeligvis har ladet sig inspirere af Venstres mange forslag. Venstre vil bl.a. lempe planloven, sikre bedre netforbindelser i hele landet og prioritere nedrivningspuljen.

Med regeringens forslag kommer vi et lille skridt i den rigtige retning. Regeringen foreslår at lade virksomheder udvide op til 500 kvadratmeter uden landzonetilladelse i gamle landbrugsejendomme. Et sympatisk forslag, men hvorfor sætte en helt unødvendig begrænsning på landdistrikternes mulighed for at tiltrække og udvikle erhvervsliv? Regeringen foreslår at gøre det nemmere at bygge i kystnære zoner og tillade at bygge store butikker i centrum af de små byer. Intentionerne er der, men der skal mere til for at gøre en forskel. Det ærgrer mig, at regeringen ikke tager skridtet fuldt ud og slipper centraliseringens stramme tøjler. Jeg tror på, at kommunerne godt selv kan.

Selvom regeringen tager små skridt i den rigtige retning, mangler vi tiltag, som for alvor kan styrke udviklingen i de fynske landdistrikter. Og her ved vi, at der er to ting, som virker: 1) God infrastruktur 2) Udflytning af statslige arbejdspladser. For eksempel vil nedsættelsen af pendlerafgiften over Storebælt, som regeringen ikke nævner et ord om, gøre det mere attraktivt at pendle på tværs af bæltet. Det kan hjælpe virksomheder, som har problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Og en strategi for udflytning af statslige arbejdspladser, som regeringen heller ikke har med i sit udspil, vil kunne sikre landdistrikterne høj kvalificeret arbejdskraft og øget omsætning.

Selvom det er glædeligt, at regeringen kommer ud af busken med små initiativer for landdistrikterne, ærgrer det mig, at regeringen ikke er villig til at gå længere for at skabe vækst. Venstre er langt mere ambitiøse på landdistrikternes vegne – både nu og efter valget.

Bragt i Fyns Amts Avis 30. maj 2015