I sidste måned cirkulerede der billeder på de sociale medier af julemad serveret på et plejecenter. Et tørt stykke steg og brunede kartofler, som vist havde set bedre dage. Det rejste igen debatten om, hvad værdig ældrepleje er.Alle kommuner skal i løbet af de kommende måneder vedtage en værdighedspolitik. En politik, som sætter retningen for hvordan man i den enkelte kommune vil sikre, at ældre medborgere behandles med værdighed og respekt. Bortset for fem de-finerede områder, som f. eks.mad, livskvalitet og en værdig død, er der ” fri leg” for kommunerne. Det betyder, at vil man f. eks. i Assens være kendt som kommunen, hvor dialog og aktiv inddragelse af pårørende prioriteres i særlig høj grad, eller i Svendborg være kendt som kommunen, der tilbyder demente og deres familier særlig trygge rammer, eller vil man i Nyborg være kendt som kommunen, hvor småtspisende ældre tilbydes selskab under måltidet, så man undgår underernæring – ja, så er der frit spil.

Der er mange ” stemmer” i debatten om ” ældre-liv” og i særdeleshed om, hvordan vi behandler vores ældre medborgere med respekt og plads til forskellighed. Jeg håber, at man i kommunerne vil inddrage så mange ” stemmer” som muligt i dialogen omkring værdighedspolitikkerne. Så både medarbejdere, pårørende, foreninger og de ældre selv får lov at tale og bidrage til lige præcis den værdighedspolitik, som bedst tilgodeser de lokale behov. Med en mia. kroner årligt til de kommunale værdighedspolitikker har vi fra Venstres side sendt et klart signal om, at værdig ældrepleje er et højt prioriteret område, særlig fordi midlerne ligger ud over de midler som kommunerne allerede har prioriteret til ældreområdet i de vedtagne budgetter. Værdighedspolitikkerne skal ligge klar inden sommerferien og offentliggøres på kommunernes hjemmesider – og jeg er spændt på at opleve mangfoldighed i de kommunale værdighedsprioriteringer.

Indlægget blev bragt i Fyns Amts Avis d. 28. januar.