Socialdemokratiet forsøger tilsyneladende at piske en stemning op, når de igen og igen forsøger at skabe usikkerhed om, hvorvidt vores sundhedsreform vil reducere akutberedskabet. Det er simpelthen uværdigt igen og igen at tale mod bedre vidende.

Den slags skræmmekampagner hører ingen steder hjemme. Lad mig for god ordens skyld gøre det helt klart: Med regeringens sundhedsreform lægges der ikke op til at reducere akutberedskabet.

Tværtimod. Vi vil styrke akutberedskabet og skabe tryghed dér, hvor der er lange responstider.

Det fremgår klart og tydeligt af sundhedsreformen, at der ikke er nogen planer om at flytte eller lukke de eksisterende akutberedskaber nogen steder i landet, hvilket sundhedsministeren også har understreget gentagne gange i Folketinget. Med nærhedsfonden på 6 mia. kr.

afsætter vi midler til etableringen af akutbiler, akutlægebiler og ambulancer i de områder, hvor der er behov.

Ja, faktisk 10-15 ekstra beredskaber der, hvor behovet er størst. Jeg vil gerne understrege, at vi i Venstre arbejder for, at man skal kunne føle sig tryg i hele Danmark.

Jeg vil opfordre Socialdemokraterne til at bruge ressourcer på at komme med konkrete og realistiske bud på, hvordan man vil løse de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor i stedet for at forsøge at skabe utryghed om danskernes akutberedskab. Det seneste, vi har hørt fra Socialdemokraterne, er et forslag om at ansætte 1.000 nye sygeplejersker, der ikke findes og at tvangsflytte unge læger rundt i landet. Et forslag som ingen andre, end Socialdemokraterne selv, tilsyneladende bakker op om.

Sundhedsvæsenet bliver altså ikke bedre af tomme og urealistiske løfter designet til valgkamp! Vi har med sundhedsreformen fremlagt et seriøst og gennemarbejdet bud på, hvordan vi fremtidssikrer danskernes sundhedsvæsen og skaber mere nærhed, bedre sammenhæng og styrkede patientrettigheder. Vi vil rykke penge fra administration til varme hænder, bedre behandling – og flere akutbiler. På den måde sikrer vi, at vi også i fremtiden har ét af verdens bedste sundhedstilbud til danske patienter.