Forestil dig, at din ægtefælle falder om med et hjertestop, eller at et af dine børn bliver stukket af en bi og får en akut allergisk livstruende reaktion – uanset hvad, så betyder hurtig hjælp forskellen på liv og død.

Vores akutberedskab har de seneste år udviklet sig markant fra at være ” ren” transport til i dag at bestå af akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikoptere. Det er en super positiv udvikling, særlig set i lyset af, at med de nye super sygehuse vil flere opleve, at der bliver længere til nærmeste behandlingssted, og det stiller store krav til fremtidens akutberedskab.

For os i Venstre er tryghed afgørende. Et stærkt akutberedskab er afgørende for din og din families tryghed. Der er allerede taget en række initiativer, som på forskellig vis skal bidrage til at øge trygheden for hurtig behandling.

Et godt eksempel er oprettelsen af en helt ny uddannelse inden for akutmedicin, som regeringen har iværksat. Ligesom en ny lægehelikopter i den nordlige del af landet skal øge trygheden og sikre hurtig hjælp i akutte situationer. Vi har allerede tre akuthelikoptere, som ofte er i aktion.

Særligt vores mange øer i bl. a. det sydfynske, på Læsø og Samsø har stor glæde af hurtig hjælp fra helikopterpersonalet.

Både den nye speciallægeuddannelse og den nye akuthelikopter skal bidrage til at sikre bedre overlevelseschancer ved f. eks. hjerneblødninger og hjertestop.

Heldigvis går det den rigtige vej. I 2002 overlevede ni procent et hjertestop uden for hospital. I 2014 var tallet 22 pct.

Den markante forbedring skyldes bl. a. også, at der er uddannet et stort antal frivillige 112-hjælpere, som kan træde til. Selv er jeg ” hjerteløber” og er klar til rykke ud med en hjertestarter, hvis der i mit lokalområde falder et menneske om med hjertestop. Det er tryghed – lokalt – at hurtig hjælp kan være fremme på få minutter, og at livreddende førstehjælp startes meget hurtigt, indtil ambulancen kommer med professionel hjælp.

Der er i Danmark stor regional forskel på ambulancernes responstid, men det er ikke nødvendigvis et mål i sig selv at have ens responstider.

Det afgørende er, hvornår livreddende behandling iværksættes. I Venstre ønsker vi et stærkt akutberedskab.

De seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er 10 år gamle. Derfor bakker vi op om, at styrelsen nu ser på de gamle anbefalinger, og ser frem til, at vi i løbet af året får nye anbefalinger, som kan være udgangspunkt for, at vi gentænker vores nuværende akutberedskab og ser på nye løsningsmuligheder, så fremtidens akutberedskab bliver endnu stærkere. Det handler om tryghed for dig og din familie.