I dag er det Kvindernes Internationale Kampdag. Ligestilling er først og fremmest et spørgsmål om lige muligheder, frihed og retten til frit at udfolde sig. I Danmark går det grundlæggende godt på ligestillingsfronten. Set i et globalt perspektiv er Danmark ”front-runners” på ligestillingsområdet.

Når det så er sagt, har vi også i Danmark udfordringer, hvor både mænds og kvinders ret til frit at bevæge sig, og udfolde deres potentiale sættes under pres. Stalking rammer årligt 100.000- 132.000 mænd og kvinder. Kvinders risiko for at blive udsat for stalking i løbet af deres liv, er næsten dobbelt så stor som risikoen for mænd. Nogle mennesker har den opfattelse, at det kun er ”de kendte”, som udsættes for stalking. Sådan forholder det sig ikke. Langt de fleste som udsættes for stalking er helt almindelige mennesker som du og jeg.

Hvis vi skal stalking til livs og sikre, at flere får et friere liv, er det afgørende, at vi får ”hele paletten” i spil. Så vi både styrker rådgivning, støtte og behandling af stalkingudsatte, og støtter et kompetenceløft hos de fagpersoner, som møder de stalkingudsatte. Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Thrane Nørby, stiller sig nu sammen med regeringen i spidsen for etablering af en landsdækkende rådgivning for stalkingudsatte. Og det er der hårdt brug for. For stalking har ofte store menneskelige og psykiske konsekvenser. Ikke bare for den enkelte, men også for de børn, som vokser op med en mor eller far, der er eller har været udsat for stalking. Lad os bruge dagen i dag på at italesætte et skærpet fokus på, hvorfor vi skal chikane og utryghed til livs og sammen sikre, at flere mennesker frit kan udfolde deres potentiale. I Venstre vægter vi den personlige frihed tungt – og vil ikke acceptere, at der er mennesker i Danmark, som ikke kan færdes frit og trygt.

Bragt i Fyens Stiftstidende, Fyens Amts Avis, Frederiksborg Amts Avis, m.fl – 8. marts 2016.