Det er helt fortjent, at psykiatrisk afdeling får Region Syddanmarks ”Åbenhedspris” – herfra skal lyde et stort tillykke. For et års tid siden skete en tragisk ulykke på OUH’s psykiatriske afdeling, hvor en læge og to sygeplejersker blev alvorligt såret af knivstik af en psykisk syg patient. I stedet for at lukke sig om sig selv valgte personalet, at gå aktivt ind kampen for at skabe mere åbenhed omkring psykiatriens udfordringer og fortælle om hverdagen under overskriften ” Medarbejdere til kamp mod myter og fordomme”.
På trods af, at mere end 1 mio. danskere har en psykisk diagnose er psykiatrien fyldt med fordomme, stigmatiseringer og tabuer. Det er imponerende, at personalet har formået at vende en ulykkelig hændelse proaktivt og i stedet skabe positiv opmærksomhed omkring psykiatriens udfordringer ved at invitere til dialog – både på gaden og på psykiatrisk afdeling.
Jeg krydser fingre for, at initiativerne spreder sig som ringe i vandet til andre hjørner af psykiatrien og personalets åbenhed vil danne ”skole” til glæde og gavn for mange flere af psykiatriens brugere og pårørende.

Af: Jane Heitmann (V), Psykiatri- og Forebyggelsesordfører