Svar til Ole Bøwig: ”Dejligt at være liberal” i Fyens Stiftstidende den 1. februar 2016.

Et gammelt Venstre valg-slogan lyder: ”Venstre ved du, hvor du har” – og det gælder stadigvæk. Når Ole Bøwig her på siderne skriver, at ” De liberale i Danmark bliver ved med at fremføre, at der skal være egenbetaling for behandling i sundhedssystemet”, så er det i sagens natur et lidt bredt synspunkt at adressere, for vi er jo (heldigvis) flere partier med et liberalt udgangspunkt. Men for vores vedkommende i Venstre må vi melde ”hus forbi” til det synspunkt.

Før valget gjorde vi det flere gange klart, at Venstre ikke vil indføre ny brugerbetaling – hverken i sundhedsvæsenet eller ved lægebesøg. Det er såmænd dyrt nok at være dansker.

Venstre har altid prioriteret danskernes sundhed højt, og det vil vi også gøre fremadrettet. Med den seneste finanslov har vi prioriteret sundheds- og ældreområdet med 3,4 milliarder, hvilket er markant mere end den tidligere regering.

Personligt har jeg ofte ærgret mig over, at den tidligere Socialdemokratisk ledede regering sågar hævede brugerbetalingen i sundhedsvæsenet for nogle af vores svageste grupper: unge og pensionister. Det er ikke Venstres politik. Tværtimod står det højt på vores dagsorden at sikre fri og lige adgang til det danske sundhedsvæsen. Derfor vil vi bl.a. genindføre de patientrettigheder, som Socialdemokraterne tog fra danske patienter og f.eks. sikre retten til hurtig behandling inden for 30 dage for alle patienter, både de fysisk og psykisk syge – uanset pengepungens størrelse.  For ingen bliver raske af at stå på venteliste. Det er liberal politik, og almindelig sund fornuft.