De rigtige oplysninger i de rigtige hænder på det rette tidspunkt. Det er nøgleordene i det nye Sundhedsdataudspil, som Regeringen har præsenteret. Vi skal sikre, at vi bruger vores sundhedsdata, så vi både kan forbedre behandlingen af den enkelte patient, sikre gode overgange mellem f. eks. almen praksis og det lokale sygehus og samtidig høste “data-frugterne”, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette f. eks. medicinsk behandling.

For os i Venstre er det afgørende, at danske patienter får et solidt overblik over egne data, og hvem der har været i berøring med dem. Og netop dét er en central del af Sundhedsdataudspillet. Sammenhæng, kvalitet, cybersikkerhed og tryghed er også nøgleord i vores ambition for det danske sundhedsvæsen. Data skal deles på tværs af sundhedssystemet på en sikker måde, og vi skal kunne komme i kontakt med vores læge så let så muligt. Ny teknologi kan f. eks. via en app til smartphones være en vej til let adgang til din læge. Med andre ord – om kort tid kan du få ” lægen i lommen”.

Efter sommerferien præsenterer Regeringen en ny Sundhedsreform. Sundhedsdataudspillet er blot ét blandt flere udspil, som på forskelligvis skal bidrage til en modernisering af vores sundhedsvæsen.

Vi har i dag store udfordringer omkring deling af sundhedsinformation og -data mellem almen praksis, sygehuse og kommuner. Det er helt uforståeligt i 2018, for vi ved, at hvis vi bliver bedre til at dele data på tværs af sektorer, vil den enkelte patient kunne få glæde af et mere sammenhængende forløb, så man f. eks. ikke skal fortælle den samme ” syge-historie” igen og igen. Samtidig med at vi holder skarpt fokus på, at du som patient har overblik over, hvem der ser med i din journal – for sundhedsoplysninger er dybt personlige. Skal vi være gearet til for alvor at få glæde af fremtidens behandlingsmuligheder, er det afgørende, at vi nu sætter turbo på den digitale landevej på sundhedsområdet. Alle patienter, lige fra den ældre medicinske patient til børnefamilien, skal opleve et moderne og tidssvarende sundhedsvæsen.