I mere end halvandet år har vi ventet på et seriøst sundheds- og forebyggelsesudspil fra regeringen. Nu er det her så, ”Mere Borger, Mindre Patient” – et skuffende svagt forebyggelsesudspil langt fra de løfter som S-SF gav danskerne før valget om f.eks. helbredscheck.  Udspillet er på i alt 600 mio. fordelt over fire år og står i skærende kontrast til de 2 mia. som S-SF gik til valg på, at man ville løfte forebyggelsesområdet med. Finansieringen er hentet fra en beskæring i tilskuddet på tandområdet – som jo i forvejen holdt for da regeringens skulle finansiere nye pladser i danske fængsler. Regeringen gik til valg på, at fjerne bruger betalingen i det danske sundhedsvæsen – nu ser vi igen, at det bliver dyrere at være dansker. Man tager pengene fra én forebyggende indsats og flytter dem over på en anden – altså ingen ”nye” penge.

På vegne af danske psykiatriske patienter er det skuffende, at regeringen med forebyggelsesoplægget vælger at ”sparke” hele psykiatriområdet ”til hjørne” og først i efteråret 2013 fremlægger en plan for psykiatriområdet. Til den tid har regeringen været ved magten i to år – uden at komme med et eneste bud på vision eller retning for psykiatriområdet. Glædeligt er det dog, at man ønsker at prioritere svangreomsorgen, hvor et kvalitativt løft giver mening i forhold til de sårbare familier og tidlig opsporing af efterfødselsreaktioner. Samlet set savner oplægget vision og udstiller, at også på dette område er regeringen løbet fra tidligere løfter både hvad angår økonomi, brugerbetaling og forbyggende helbredsindsatser.

Af: Jane Heitmann, (V) Psykiatri- og Forebyggelsesordfører