Vores sundhedsvæsen står overfor store udfordringer: Et stigende antal ældre, flere kronikere og et stigende fødselstal – for nu blot at nævne et par eksempler på, hvad vi kigger ind i frem mod 2030. Dertil kommer store regionale forskelle i behandlings- og udredningstilbud, og det er ganske enkelt ikke i orden i et lille land som Danmark.

Nu har regeringen fremlagt et bud på en sundhedsreform, som på alle parametre vil styrke danskernes sundhedsvæsen og frem for alt trække behandling tættere på borgene. Vi har i mange år – med stor succes – løftet den specialiserede sygehusbehandling, så flere overlever kræft, og hjertepatienter får langt bedre behandling end for blot få år siden. Men vi har glemt nærheden. Det skal vi gøre noget ved nu, og sundhedsreformen er en god mulighed for at styrke både det lokale demokrati og samtidig løfte behandlingstilbud ud tættere på patienterne, så for eksempel KOL- og diabetespatienter ikke skal køre mange kilometer til et sygehus, men i højere grad gå til kontrol tæt på, hvor de bor, hos familielægen.

På Fyn oprettes for eksempel et helt nyt sundhedsfælleskab hvor ni kommuner, med borgmestre og udvalgsformænd fra hver kommune, repræsentanter fra almen praksis og sygehus i et forpligtende samarbejde sammen skal finde de gode løsninger. På landsplan skal 21 sundhedsfælleskaber med samme opbygning og med udgangspunkt i de 21 akuthospitaler bandt andet sikre, at færre patienter falder mellem to stole, at ældre medicinske patienter og kronikere oplever gode overgange mellem sygehus, almen praksis og de kommunale behandlings- og genoptræningstilbud, og samtidig vil vi i fremtiden kunne opleve mere borger- og patientinddragelse, med for eksempel høringer og borgerpaneler.

Nogle vil påstå, at sundhedsreformen er en “centraliseringsreform”. Men intet kunne være mere forkert. De 21 sundhedsfællesskaber sikrer lokal forankring og folkevalgt repræsentation, når folkevalgte borgmestre og udvalgsformænd sætter sig rundt om bordet og sammen med lokale læger planlægger, tilrettelægger og tager de gode beslutninger for de borgere, som er tættest på – nemlig dem som bor i de enkelte lokalområder. Set fra min stol er det en markant styrkelse af det nære og lokale demokrati. Borgmestrene kender egne borgere og har en unik indsigt i, hvordan man bedst sikrer gode og smidige forløb, så ingen hverken bliver glemt eller klemt.