Der har alt for længe eksisteret en fortælling om, at alle unge skal på gymnasiet. At en studentereksamen er de unges bedste valg, både socialt og fremadrettet. Sådan er det også for nogle unge, mens det for andre vil være det helt rigtige valg at vælge en erhvervsskole og en erhvervsuddannelse.

Når man som elev i 9. klasse står over for valg af uddannelse, kan det være svært at gå imod strømmen. Derfor skal folkeskolen bidrage væsentligt mere til at vende strømmen, så flere retninger og muligheder sættes i spil. Det kan gøres ved at binde folkeskolerne tættere sammen med erhvervsuddannelserne, så et svendebrev ikke føles fjernere end en studenterhue. Regeringen lægger med et helt nyt udspil for eksempel op til at integrere erhvervsuddannelsernes fagligheder på skoleskemaet, så engelske verber sidestilles med murerteknik. Selv har jeg både en erhvervsuddannelse som klinikassistent og en lang videregående uddannelse som cand.mag. i dansk. Begge uddannelser har jeg haft stor glæde af. Og til de unge, som er i tvivl om, hvorvidt man får valgt rigtigt i første hug, så er det vigtigt at huske på, at man med mange uddannelser har fine muligheder for at bygge oven på.

Det glæder mig, at regeringen, med hele 55 konkrete initiativer, nu kommer med forslag til, hvordan vi kan gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Samlet set afsætter regeringen to milliarder kroner over de næste fire år til at sikre, at flere vælger erhvervsuddannelserne.

Et af målene er at løfte kvaliteten på erhvervsuddannelserne. Det dårlige rygte spredes hurtigt, hvis de unge finder undervisningen uinspirerende og uambitiøs. Derfor skal vi sikre et højt fagligt niveau, som kan motivere de unge. Det kan blandt andet gøres ved at invitere flere fra erhvervslivets virkelige verden ud at holde oplæg på uddannelserne.

Mange unge vælger blandt andet gymnasiet, fordi de føler, at det tilbyder et sjovt og socialt ungdomsmiljø. Men hvorfor skulle erhvervsuddannelserne ikke kunne gøre det samme? Regeringen vil sikre, at der sættes målrettet ind for at skabe et attraktivt ungdomsmiljø med traditioner, så eleverne føler, at studiemiljøet er levende og nærværende. De fede fester skal ikke kun være forbeholdt gymnasieelever og fede job kan skabes på alle uddannelser.