Det er ingen hemmelighed, at vi i Venstre er optaget af at sikre en stærk infrastruktur -både på vej og skinner. Derfor fremlagde den tidligere VLAK-regering et ambitiøst finansieret forslag til nye infrastrukturprioriteringer blandt andet på Fyn.

En færdig udvidelse af fynske E20 (syd om Odense), en ny jernbane over Vestfyn og hastighedsopgradering mellem Ringsted og Odense. For nu blot at nævne et par eksempler.

Nu skaber den socialdemokratiske regering med transportminister Benny Engelbrecht i spidsen usikkerhed om fremtidens fynske infrastruktur.

Ministeren har klart tilkendegivet, at hans ” udgangspunkt er et blankt kanvas -et blankt stykke papir”, som han udtrykte sig i Jyllands-Posten i sidste måned. Det er helt urimeligt, at socialdemokraterne skaber både usikkerhed og utryghed.

Både erhvervslivet og de fynske pendler-familier har krav på svar på, hvordan man vil sikre vækst og udvikling.

Jeg er bekymret for, at ministerens udmelding skal ses i lyset af, at Socialdemokratiet ønsker at prioritere det dyre og helt igennem unødvendige togfondsprojekt. Virkeligheden er jo den, at hver gang man bruger en krone på Togfonden, er der en krone mindre til at styrke erhvervslivets muligheder for at øge væksten gennem hurtigt og agil infrastruktur på vejnettet.

Så kom nu, minister, giv os svar på, hvordan du vil sikre erhvervslivet den helt nødvendige udvidelse af for eksempel fynske E20.