For 35 år siden fjernede Danmark homoseksualitet fra listen over psykiske lidelser. Ti år senere fulgte Verdenssundhedsorganisationen WHO trop. Senere var Danmark foregangsland i kampen for homoseksuelles ret til først at indgå registreret partnerskab og leve i et ægteskab på lige fod med heteroseksuelle.

Lovændringerne er milepæle og en anderkendelse af, at vi alle er lige. For uanset køn og seksuel orientering har man ret til at leve det liv, man ønsker, og elske den man vil.

I dag er udfordringen, at på WHO’s diagnoseliste er ”transkønnet” placeret under afsnittet for psykiske lidelser. Det er både stigmatiserende og diskriminerende for en lille gruppe borgere. Igennem flere år har vi i Danmark – både i Folketingssalen og i LGBT-miljøet – drøftet mulighederne for at fjerne transkønnethed fra listen over psykiske lidelser. Og nu lysner det forude.

Alle Folketingets partier deler det udgangspunkt, at transkønnethed ikke er en psykisk sygdom, og regeringen har sammen med de andre nordiske lande presset på for, at WHO fjerner transkønnethed fra sin liste over psykiske lidelser. For transkønnethed er ikke en sygdom.

Nu har Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde givet tilsagn om, at Danmark senest den 1. januar 2017 vil etablere en særskilt national løsning for diagnosekoderne.

Det er en flot afslutning på et Folketingsår, hvor alle politiske partier sammen har arbejdet for mere ligeværd, mindre tabu og anerkendelse af minoriteter.

Bragt i Fyns Amts Avis d. 8. juni – skrevet sammen med Nikolaj Leed Henriksen (VU), Social-, Sundheds- og kommunalordfører.