Af: MF Jane Heitmann (V), Sundheds- og Ældreordfører og MF Anni Matthiesen (V), Børne- og Undervisningsordfører

Alt for mange elever med faglige udfordringer bliver tabt i vores uddannelsessystem. Mere end hver fjerde elev er ikke uddannelsesparat i 8. klasse. Hver femte elev har endnu ikke en ungdomsuddannelse syv år efter, de er færdige med folkeskolen. Tæt på hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne læse tilstrækkeligt godt.

For os i Venstre er det afgørende, at vi får flere med.

Vi vil tilbyde flere turboforløb, hvor udfordrede elever understøttes gennem intensive læringsforløb. Vi har set, at turboforløbene virker. I Odense har man f.eks. med et kursus for 54 elever i 9. klasse på bare fire uger mere end fordoblet karaktererne i dansk og matematik. Derfor giver det god mening at bygge videre på de eksisterende erfaringer og tilbyde endnu flere elever turboforløb.

Der er afsat 20,8 millioner kroner til at understøtte skolernes arbejde med intensive læringsforløb til de elever, der ikke har tilstrækkelige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse. Der er afsat midler til både at designe og evaluere forsøg. Forskellige modeller og forløb skal understøtte eleverne.

Unge med vanskeligheder i skolen skal have hjælp, så de kan tage en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Det bør være muligt for alle elever. For udvalget af ungdomsuddannelser er bredt – og der er plads til forskellighed. For nogle elever er en gymnasieuddannelse det rigtige valg. For andre er det en erhvervsuddannelse. Der er brug for, at eleverne i højere grad vælger deres egen vej, for de må ikke stå stille i systemet. De må ikke blive tabt. Turboforløbene skal hjælpe de udfordrede elever videre, inden de går i stå. For er man først gået helt i stå, ja, så er det ofte svært at finde vejen tilbage.

Når det så er sagt, så ville det ideelle jo være, hvis der slet ikke var behov for turboforløbene. Hvis vi kom problemerne i forkøbet, så eleverne slet ikke endte i en situation, hvor de har brug for intensive forløb. De unge, der bliver hægtet af undervejs, bliver det ofte, fordi der ikke stilles de rette krav til dem, og fordi de ikke gives den rette støtte. Det skal vi alle være bedre til.

Forældrene har et afgørende medansvar, så vi i fællesskab får alle unge med. Og der findes gode eksempler. På Østerbyskolen i Vejen har man f.eks.  taget et anderledes værktøj i brug. Skolen har nemlig ansat en medarbejder, som har til opgave at tage sig af de udfordrede unge på skolen. Medarbejderen understøtter blandt andet eleverne ved at være til rådighed på alle tidspunker og ved at tage hjem til eleverne og få de nødvendige snakke med eleverne og deres forældre. Medarbejderen laver aftaler med forældrene om, hvordan de kan løfte deres ansvar ved at stille de rigtige krav til deres børn. Det er et godt eksempel på, hvordan vi kan flere unge med, når der tænkes ”ud af boksen”.

Venstre prioriterer understøttelse af ikke-uddannelsesparate unge, og vi prioriterer en styrket indsats, så flere udfordrede elever kommer med. Ingen må ”stå tilbage på perronen”, når livets tog for alvor sætter i gang.

 

Bragt i Fyns Amts Avis 23. marts 2016