Der er brug for handling her og nu for at hjælpe et trængt turisterhverv. Det har Vækstteamet for Turisme og Oplevelsesøkonomis netop slået fast med en række nye anbefalinger. . Ligesom det er for dyrt at være dansker, er det også for dyrt at være turist i Danmark. Regeringen må derfor på banen og sikre optimale rammebetingelser for turisterhvervet, så der bliver skabt bedre konkurrencevilkår i forhold til f.eks. Sverige og Tyskland. Vi har et alt for højt prisniveau både på f.eks.el og fødevarer. Konsekvensen er, at mange turister ikke altid føler, at de får ”value-for-money” og f.eks. vælger selv at medbringe maden til deres campingferie. Det tager omsætning fra den lille lokale købmand. For Fyn gælder det, at de samlede tilbud til turisterne skal være bedre. Fyn kan med et relativt lille geografiske område tilbyde meget både inden for kystturisme, storbyturisme og erhvervsturisme. Det fynske potentiale gemmer på nye muligheder, hvis der skabes bedre synergi mellem turisme, kultur, natur og transport.
Der ligger et stort vækstpotentiale både i arbejdspladser og indtjening, som Danmark og Fyn kan få del i, hvis der sker en fokuseret og ambitiøs satsning på kilderne til vækst i turisterhvervet, og hvis udfordringerne for dansk turisme adresseres. Turisterhvervet omsætter hvert år ca. 82 mia. kr. og beskæftiger næsten 120.000 fuldtidsansatte i hele Danmark. Dansk turisme og oplevelsesøkonomi er én af vores erhvervsmæssige styrkepositioner, så vi har simpelthen ikke råd til ikke at investere og hjælpe turismeerhvervet. Regeringen og Erhvervs- og vækstministeren må komme i arbejdstøjet med det samme, så vi kan få generet vækst og udnyttet det potentiale, som skal bidrage til lokale arbejdsplader, vækst og velfærd.

Af : MF Jane Heitmann (V), Medlem af Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn