Kommentar til MF Trine Bramsen (S), i FS og FAA den 2. maj 2014: ”Den arbejdsløse skal i centrum” / ”Uddannelse er nøglen til arbejdspladser”

Trine Bramsen (S) skriver her i avisen, at uddannelse er vejen til varig beskæftigelse. Det forudsætter dog, at der er job at få, og den pointe overser Trine Bramsen fuldstændig. Regeringen er netop kommet med et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen, som ifølge regeringens egne beregninger kun fører til, at 500 personer ekstra kommer i arbejde. Det er i mine øjne alt for uambitiøst. Målet med en reform af beskæftigelsesindsatsen må alt andet lige være at få flest mulige i arbejde. Det gavner både den enkelte og samfundet.

Fyn har landets næsthøjeste ledighedsprocent kun overgået af København, og triste tal viser tilmed, at Fyn er den landsdel, hvor der er flest ledige pr. job. Derfor skal der flere jobs til for at få ledigheden ned på Fyn.

Der er ingen tvivl om, at for mange mennesker kan uddannelse være den helt rigtige vej at gå. Men vi skal ikke uddanne for uddannelsen skyld. Uddannelse skal give mening og øge den enkeltes chancer for at komme i job. For at det kan lade sig gøre, kræver det, at der først og fremmest er job at få – og her er 500 ekstra job i hele landet langt fra nok.

Venstre lagde allerede i august 2013 sit udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen frem. Her foreslår vi at frigøre mellem 1½ mia. kr. i 2014 og 4 mia. kr. i 2020 fra de over 100 mia. kr., som årligt bruges på dansk beskæftigelsesindsats og offentlig forsørgelse. Det bør kunne lade sig gøre, Danmark bruger dobbelt så mange penge på området som svenskerne. De ressourcer, der anvendes på tiltag, som ikke virker, skal investeres i at skabe nye arbejdspladser. Arbejdspladser, som ledige målrettet kan uddanne sig efter. Uden flere arbejdspladser kan beskæftigelsesindsatsen være nok så god, men den bliver først effektiv og målrettet, når der er job at stile efter. Det er altså sund fornuft at bekæmpe ledighed med arbejdspladser.