Kommentar til MF Trine Bramsen (S), i FS og FAA den 2. maj 2014: ”Den arbejdsløse skal i centrum” / ”Uddannelse er nøglen til arbejdspladser”

Trine Bramsen (S) skriver her i avisen, at uddannelse er vejen til varig beskæftigelse. Det forudsætter dog, at der er job at få, og den pointe overser Trine Bramsen fuldstændig. Regeringen er netop kommet med et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen, som ifølge regeringens egne beregninger kun fører til, at 500 personer ekstra kommer i arbejde. Det er i mine øjne alt for uambitiøst. Målet med en reform af beskæftigelsesindsatsen må alt andet lige være at få flest mulige i arbejde. Det gavner både den enkelte og samfundet.

Fyn har landets næsthøjeste ledighedsprocent kun overgået af København, og triste tal viser tilmed, at Fyn er den landsdel, hvor der er flest ledige pr. job. Derfor skal der flere jobs til for at få ledigheden ned på Fyn.

Der er ingen tvivl om, at for mange mennesker kan uddannelse være den helt rigtige vej at gå. Men vi skal ikke uddanne for uddannelsen skyld. Uddannelse skal give mening og øge den enkeltes chancer for at komme i job. For at det kan lade sig gøre, kræver det, at der først og fremmest er job at få – og her er 500 ekstra job i hele landet langt fra nok.

Danmark bruger i runde tal dobbelt så mange penge på bl.a. beskæftigelsesindsatsen som Sverige. Derfor bør det være muligt at frigøre ressourcer til at skabe arbejdspladser. Vi skal have ”luet ud” i de tiltag, som ikke virker, og i stedet bruge pengene på de initiativer, som, vi ved, virker. Det er en del af Venstres udspil til en beskæftigelsesreform, som vi fremlagde allerede sidste år. Her foreslår vi bl.a. at frigøre op til 4 mia. kr. fra beskæftigelsesindsatsen for at investere dem i skatte- og afgiftslettelser, så vores virksomheder får bedre leve- og vækstvilkår og dermed skaber flere danske arbejdspladser. Arbejdspladser, som ledige målrettet kan uddanne og kvalificere sig til. Uden flere arbejdspladser kan beskæftigelsesindsatsen være nok så god, men indsatsen bliver først effektiv og målrettet, når der er job at stile efter. Det er sund fornuft at bekæmpe ledighed med arbejdspladser uden at gå på kompromis med målrettet uddannelse.

Af: MF Jane Heitmann (V), valgt på Fyn, Strandgårdsparken 172, 5600 Faaborg