Kommunerne er centrale aktører, når det gælder vores kernevelfærd.

Derfor skal vi sikre, at kommunerne har mulighed for -og penge til -at løfte den opgave. Jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn i 10 år og kender alt for godt til udfordringerne med at få midlerne til at række når både daginstitutioner, ældrepleje og skolebørnene skal tilgodeses. Når der skal leveres velfærd, så det kan mærkes, er det ikke altid nogen let opgave.

Mange kommuner får en stor del af midlerne til at prioritere den nære velfærd, gennem det såkaldte ” udligningssystem”.

Der er dog nogle skævheder i det nuværende system, som gør, at det ikke fungerer optimalt, desværre.

Det var baggrunden for, at Venstre og regeringen ønskede at lave en aftale om et nyt udligningssystem tidligere på året. Regeringen præsenterede et gennemarbejdet forslag til tilpasning af udligningssystemet i marts, som rettede op på skævhederne i systemet. Men det ville Socialdemokratiet ikke være med til. Der gik taktik i den, og de valgte i stedet at løbe fra ansvaret. Nogle socialdemokrater ønskede at favorisere de største byer. Den prioritering ville være helt urimelig.

Jeg har boet i Fyns største landkommune i mere end 20 år og set fra min stol er der i høj grad brug for midler, også vest for Valby Bakke. For at den socialdemokratiske modvilje ikke skal gå unødigt hårdt ud over kommunerne, har regeringen nu foreslået en overgangsordning til i alt 85 ud af 98 kommuner over de næste to år.

Her på Fyn vil det betyde, at Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø og Nordfyns Kommuner får 140 millioner kroner ekstra over de næste to år. Jeg er glad for, at vi kan understøtte kommunerne. Alle borgere på tværs af landet skal mødes med et anstændigt serviceniveau og tryghed omkring kernevelfærdsydelser.

I Venstre ønsker vi at styrke kommunerne.

Vi har allerede løftet den aftalte serviceramme med 2,5 milliarder kroner. Det er penge, kommunerne kan bruge på mere velfærd som eksempelvis daginstitutioner, folkeskoler og en værdig ældrepleje.