VK-regeringen fik antallet af nye udlændinge til Danmark under kontrol og indførte nye, strammere regler på en række områder. Det betyder, at det ikke længere er familiesammenførte og flygtninge, der dominerer udlændingestatistikkerne, men i stedet udlændinge, som kommer hertil for enten at arbejde eller studere – og Danmark har brug for den ”hjælp” vi kan få ude fra, til at bidrage positivt til dansk økonomi.

Den Røde Regering, har lempet kravene til udlændinge. Det betyder, bl.a. en halvering af den økonomiske sikkerhedsstillelse, øget mulighed for dispensation fra tilknytningskravet og afskaffelse af den indvandrerprøve, som vi i Venstre mener, kan være med til at styrke mulighederne for optimal integration.

Den Røde Regering har valgt at lade udlændingepolitikken diktere af Enhedslisten og de Radikale. Dermed er regeringsgrundlaget blevet et langt katalog over udlændingepolitiske lempelser, som viser at heller ikke på det punkt kunne regeringen holde hvad den lovede:  en stram udlændingepolitik.

På den korte bane, kan vi se frem til 1.000 flere familiesammenføringer og en ekstraregning på omkring 200 mio. kr. årligt. Som en lille åben økonomi er det en farlig vej at gå. Vi skal holde fast i, den åbenhed som kendetegner Danmark og danskerne og vi skal holde fast i, at vi kan lære noget af ”de andre” og de kan lære noget af os.

Vi skal ikke lukke fremmede ude, men vi skal sikre os, at den indvandring vi får i Danmark er ”kvalificeret”. Det kan vi alle sammen have glæde af – både os som er født her og de som kommer til.