Venstre vil væksten og bakker derfor op om regeringens vækstpakke. Vækstpakken rummer mange gode elementer og er et lille skridt i den rigtige retning. Særlig i relation til Fyn, som er den landsdel, der har mistet flest arbejdspladser siden krisen ramte i 2008. Faktisk er hver sjette arbejdsplads på Fyn forsvundet. Derfor har vi brug for initiativer, som kan styrke vækst og iværksætteri. Det fynske erhvervsliv er præget af små og mellemstore virksomheder og netop den gruppe har Venstre kæmpet for. De små og mellemstore virksomheder kæmper især med at få adgang til finansiering. Derfor har vi været bekymrede for, at regeringen ved at hæve lønsumsafgiften for bankerne, ville gøre det endnu sværere for de små og mellemstore virksomheder at låne penge. Det er glædeligt, at regeringen har imødekommet os, så virksomhederne med vækstpakken får bedre vilkår for momsafregning og forlænget momskredittiderne. Derudover er der afsat en pulje til vækstkautioner i 2014 og 2015 og samtidig har vi sikret vækstlån for iværksættere. Fra Venstres side havde vi gerne set, at regeringen ville gå endnu længere for at sikre væksten ved f.eks. at fjerne arveafgiften ved generationsskifte. Det ville komme 40.000 danske virksomheder og mere en 1 million ansatte til gode, fordi pengene ville blive i virksomhederne og understøtte fremtidig vækst. Ligesom vi gerne havde set mere ambitiøse reduktioner i energiafgifterne og et brydestop til at skabe tryghed for virksomhederne. Det har regeringen ikke ønsket. Så selvom vækstpakken er et lille skridt i den rigtige retning – så mangler der endnu et stykke før vi er i mål med initiativer, som hurtigt og sikkert kan flytte Danmark op på vækstbarometret.

Af:  MF Jane Heitmann (V)