For os i Venstre er det en mærkesag at sikre vores ældre en værdig pleje og omsorg -det manglede bare. Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti prioriteret betydelige økonomiske løft til ældreområdet som f. eks. værdighedsmilliarden, flere hundrede millioner til flere varme hænder i kommunerne og en markant udvidelse af servicerammen.

En udvidelse af servicerammen var helt nødvendig, efter at den tidligere socialdemokratisk ledede regering skar den kommunale økonomi helt ned til sokkeholderne og barberede 3,5 milliarder af servicerammen.

Det betød færre penge til både børn og ældre og var mørke år i det kommunale Danmark.

Ældreområdet er præget af stigninger i antallet af ældre, bl.a. fordi de store efterkrigstidsgenerationer har glæde af den generelle stigning i levealderen. Vi skal glæde os over, at vi bliver ældre og ældre. Men vi skal også tage bestik af situationen og geare både sundheds-og ældreområdet til også i fremtiden at kunne yde service og behandling af høj kvalitet.

Jeg er klar over, at mange kommuner er udfordrede bl.a. af den manglende udligningsreform, og ingen er mere ærgerlig end jeg over, at nogle socialdemokrater foretrak at prioritere de store byer frem for en mere balanceret reform. Venstre ønsker et Danmark i balance.

Det er en bunden opgave for en ny regering -blå eller rød -at komme i mål med en ny udligningsreform, så også vores landkommuner har optimale muligheder for at tilbyde pleje og omsorg af høj kvalitet.

Alt for mange ældre oplever ensomhed. Og der er ikke noget at sige til, at livet kan føles tungt, trist og ensomt, hvis ens ægtefælle gennem mange år falder bort, eller omgangskredsen falder fra. Med ensomhed følger risiko for både depression og selvmord.

Derfor har det været en prioritet for mig og for Venstre at dæmme op for ensomheden ved at skrue op for tilbud og muligheder, der kan få ældre op af sofaen og ud blandt andre ældre.

For vi ved, at stærke sociale relationer er det bedste værn mod ensomhed, sygdom og selvmord. Med bl.a. klippekortsordninger og en helt ny handlingsplan for det gode ældreliv får vores ældre bedre muligheder for mere indflydelse på eget liv og samtidig en hjælpende hånd til et mere udadvendt liv.

Mange ældre og deres pårørende har en hverdag med demens tæt inde på livet.

Det er hårdt for pårørende at se en ægtefælle ” forsvinde ind i sig selv”, ligesom det er svært for den enkelte helt at forstå, hvilke forandringer sindet undergår. For os i Venstre har det været et højt prioriteret område at sikre bedre vilkår for demensramte og deres pårørende.

Med den Nationale Demenshandlingsplan sigter vi mod 98 demensvenlige kommuner, demensvenligt indrettede plejeboliger, mere støtte og rådgivning til pårørende og ikke mindst tidlig diagnosticering, så vi hurtigt kan sætte ind med forbyggende omsorg.

Uanset om man er ramt af demens, sorg eller ensomhed, så har man krav på en værdig ældrepleje. Venstre vil fortsat prioritere ældreområdet og en værdig ældrepleje – også efter et valg.