Hjemmepleje er en meget personlig ydelse, hvor det personlige forhold mellem leverandør og den ældre er helt afgørende for en god ”kundeoplevelse”.

Derfor er det utroligt vigtigt, at vores ældre har flere leverandører at vælge i mellem.

Det står fast, at kommunen har pligt til at betale samt føre tilsyn med leverandørerne, også når kommunen selv er leverandør. Ved at lade pengene følge den ældre og sikre et udvalg af plejeleverandører, får den enkelte en reel valgmulighed og dermed reel indflydelse på sin egen situation, liv og ønsker for omsorg. Omkring en tredjedel af vores ældre har valgt en privat leverandør. Alternativet er at være låst fast til en enkel kommunal monopolleverandør – som man, uanset kemi – skal aftage alle ydelser fra.

Forestil dig et tilsvarende monopol på mekanikere eller tandlæger. Forestil dig, at der kun var en enkel kommunal dagligvarebutik i din kommune, hvor du skulle købe alle dine dagligvarer. Min bekymring er, at en eventuel S-SF regering vil rulle det frie valg tilbage, som vi har hørt det omkring f.eks. det frie valg på sygehusområdet.

Hjemmeplejeområdet er meget velegnet til små virksomheder, hvis ansatte har mulighed for at opleve en anderledes frihed i forhold til en kommunal ansættelse. Privatisering er et middel til at tilvejebringe et antal leverandører, således at der er noget at vælge i mellem.

Det vil du blive glad for – når du bliver ældre.