Venstre leverer: Flere job, færre offentligt forsørgede, styrket kernevelfærd og en konsekvent udlændingepolitik

For tre år siden formulerede Lars Løkke Rasmussen fire pejlemærker, som regeringen skulle måles på: Flere private arbejdspladser, færre på offentlig forsørgelse, styrket kernevelfærd og en konsekvent udlændingepolitik. Her tre år efter gør vi status: Venstre har leveret på alle fire områder, og vi fortsætter arbejdet for at skabe endnu flere resultater for Danmark.

På de tre år, Venstre har haft regeringsansvaret, er der skabt omkring 140.000 private arbejdspladser, og vi har slået beskæftigelsesrekord. Dermed har der aldrig før været så mange personer med et lønmodtagerjob, som tilfældet er i dag. At flere danskere kan kalde sig lønmodtagere end nogensinde før skyldes bl.a., at vi med skatte- og Hoved- afgiftslettelser og en vækstpakke understøtter vækst og udvikling.

Vi glæder os også over, at Danmark har det laveste antal af offentligt forsørgede i mere end 10 år. Dermed er antallet af offentligt forsørgede faldet med over 50.000 siden valget.

Selvom de gode konjunkturer selvfølgelig betyder noget for udviklingen, er jeg ikke i tvivl om, at det også er hjulpet godt på vej af de tiltag, vi har gennemført siden valget. Det handler bl.a. om et kontanthjælpsloft, en 225-timersregel og en integrationsydelse, der gør det mere attraktivt at arbejde. Når færre forsørges af det offentlige, og når flere arbejder, for vi bedre råd til at investere i vores kernevelfærd. Og det har vi gjort.

Vi har investeret massivt i vores kernevelfærd. Sundhedsvæsnet er blevet løftet med 5,5 mia. kr. siden Udskæring Forende Ben valget. De patientrettigheder, som Socialdemokratiet forringede, da de havde regeringsmagten, har vi forstærket. Vi har samtidig gennemført en Kræftplan IV og en handlingsplan for demens. Sundhedsområdet er centralt for landets kernevelfærd og har altid betydet meget for Venstre. Vi kæmper derfor fortsat benhårdt for dette område. Endelig har vi ført en konsekvent udlændingepolitik. Vi passer på Danmark og stiller flere krav til dem, der kommer til Danmark. Og vores politik har haft en effekt. Sidste år målte vi det laveste antal af asylansøgere i 9 år, og markant flere flygtninge er nu i beskæftigelse.

I Venstre holder vi, hvad vi lover. Vi skaber fundamentet for et stærkt og trygt Danmark – og vi fortsætter arbejdet.