Venstre indgik i sidste uge aftale med regeringen om satspuljen og dermed finansieringen af en del af psykiatrien. Og det er en god aftale, som vi er kommet i mål med. Regeringen havde lagt op til en økonomisk ramme på 1,6 mia. men Venstre pressede regeringen til at udvide rammen til 2,2 mia. Og der er brug for hver en krone.

De sidste år har vi været vidne til alt for mange sager, hvor personalet i psykiatrien er blevet udsat for vold, og der har sågar været tilfælde med døden som følge. Det skal vi gøre bedre – meget bedre. Derfor glæder det mig, at vi har fået afsat midler til at gøre de fysiske rammer bedre, uddanne og kompetenceudvikle personalet, så de bliver bedre rustet til at kunne håndtere og undgå de farlige situationer.

Ventelisterne for både børn, unge og voksne er alt for lange, og alt for mange venter på et behandlingstilbud, mens der samtidig er ledig plads uden for det offentliges regi. Ingen bliver raske af at stå på venteliste. Jo før man kommer i behandling, jo hurtigere kan man komme tilbage til et aktivt fritids-, skole-, arbejds-, og familieliv. Selvom vi fra Venstres side gerne ville have givet patienterne en behandlingsgaranti på 30 dage, er vi glade for, at regeringen har rykket sig en lille smule i den rigtige retning, så der bliver strammet op på opfølgningen i forhold til de lange ventelister.

Sammen med regeringen har Venstre en ambition om at nedbringe tvang i psykiatrien. Igennem de seneste par år har mange patienter oplevet at ligge fastspændt i flere dage – ja, nogen har ligget fastspændt i måneder. Der kan være gode grunde til, at personalet som en sidste udvej vælger tvang over for en patient. Men når tvangstallene stiger år efter år, er der god grund til at ”råbe vagt i gevær”. Derfor sikrer vi med aftalen, at vi kommer lidt nærmere målet om at halvere brugen af tvang inden 2020. Der skal sættes massivt ind i forhold til pårørendeinddragelse og ansættelse af mere personale, ligesom der også bliver mulighed for at indrette flere enestuer, hvilket kan være med til at sænke konfliktniveauet på de enkelte afdelinger.

For Venstre har det under forhandlingerne været afgørende at sikre bedre forhold for børn og unge med psykiske lidelser. Jeg glæder mig over, at der fremover vil blive udgivet informationsmateriale i et sprog, som børn og unge forstår, så indlagte børn og unge modtager klar og let tilgængelig information, hvis de f.eks. udsættes for tvang. Venstre er enig med Børnerådet i, at børn og unge også skal kende deres rettigheder. Og så ser jeg frem til, at vi til efteråret skal arbejde videre med at sikre rettighederne for samfundets børn og unge på de psykiatriske afdelinger.

I 2007 indgik partierne omkring satspuljen en aftale om at arbejde på en ligestilling mellem psykiatri og det øvrige sundhedsvæsen. Med satspuljeaftalen er der taget endnu et vigtigt skridt for at sikre ligestilling mellem fysisk og psykisk lidelse. Og Venstre er parat til at tage endnu flere.