Tit og ofte kan vi læse i dagpressen, at psykiatrien har brug for et løft. Det synspunkt deler jeg til fulde. De tørre tal og den triste virkelighed viser, at tvangstallene for de lange bæltefikseringer er steget de seneste år under den nuværende regering. Den udvikling skal vendes. Vi er nødt til at gå nye veje.

Derfor var det under finanslovsforhandlingerne i efteråret væsentligt for Venstre at fastholde et ønske om at sætte massivt fokus på nedbringelse af tvang i psykiatrien. Venstre har peget på behovet for, at der blev fastsat ambitiøse, nationale mål for en varig nedbringelse af tvang i psykiatrien. Det lykkedes for os, at samle politisk flertal til at styrke psykiatrien med ambitiøse målsætninger.

På trods af en styrket indsats er der stadigvæk brug for et massivt fokus på psykiatrien.

Skal vi komme i mål med indsatsen for at reducere tvang, så er det afgørende, at vi fra politisk hold og ude på de enkelte afdelinger tør ”tænke ud af boksen”, se på nye veje og arbejde tværpolitisk og tværfagligt.

Bl.a. derfor rejser jeg i næste måned til Island, hvor man ikke anvender bæltetvang på de psykiatriske afdelinger. Sammen med gode kollegaer fra begge sider af den nok så berømte politiske midterlinje, ser jeg frem til at blive klogere på, hvilke nye redskaber og pædagogiske indsatser der i fremtiden kan drive dansk psykiatri ind i en mere positiv udviklingsspiral, hvor tvangstallene falder og ikke stiger.

VK-regeringen startede i 00’erne et stort og væsentligt arbejde med at styrke og løfte psykiatrien efter SR-regeringen. Mens der under SR-regeringen blev afsat 150 mio. årligt i psykiatriaftalen (2000-2002) afsatte VK-regeringen, alene til nybyggeri, enestuer, motions- og aktivitetsrum og i det hele taget bedre fysiske rammer i psykiatrien 1.9 mia. bl.a. via Kvalitetsfonden.

I dag er Venstre også helt i front med bl.a. det nye psykiatrisygehus i Vejle, hvor nye standarder for offentlig-privat-samarbejde (OPP), skal sikre fremtidens psykiatripatienter optimale rammer for hurtigt, at komme tilbage til et liv uden for de lukkede psykiatriske afdelinger.

Venstre er klar til, at gå nye veje for at løfte psykiatrien.

Af: MF Jane Heitmann (V), Psykiatri – og forebyggelsesordfører