Svar til Bente Carstens i Randers Amtsavis 30. juni: ”Legalt med ar på sjælen”

Under overskriften ”Legalt med ar på sjælen” opfordrer Bente Carstens her i avisen politikere på Christiansborg til at sætte psykiatrien på finansloven og sikre en ligestilling mellem psykiatriske lidelser og fysiske sygdomme. Det må undre enhver, at psykiatrien ikke for længst er kommet på finansloven. De røde partier lovede jo før valget i 2011 at sætte psykiatrien på finansloven og opprioritere den med hele 2 mia. De løfter er regeringen, ligesom så mange andre løfter, løbet fra.

Venstre har netop indgået en ny satspuljeaftale med regeringen. For Venstre har det været afgørende at holde fast i den ligestilling af psykiatri og somatik (fysiske lidelser), som satspuljepartierne aftalte under VK-regeringen, så snart mulighederne herfor kunne tilvejebringes.

Psykiatrien har brug for et økonomisk løft – ingen tvivl om det. Derfor holdt Venstre fast i ambitionen om at løfte psykiatrien økonomisk under de netop overståede satspuljeforhandlinger og fik forhandlet 2,2 mia. til psykiatrien. Det er flere hundrede millioner mere end regeringens udgangspunkt.

Under VK-regeringen prioriterede Venstre psykiatrien og stod også dengang i spidsen for markante forbedringer, der bl.a. sikrede midler til nybyggeri, enestuer, motions- og aktivitetsrum.

På trods af markante forbedringer under VK-regeringen og et økonomisk løft med den seneste satspuljeaftale venter der stadig et væsentligt stykke arbejde, der skal gøres. Anvendelsen af tvang skal reduceres, ventelister for børn, unge og voksne skal forkortes, og alle patienter skal sikres ret til hurtig behandling. Venstre er klar med løsninger.