Svar til Liv Holm Andersen (R) og Rasmus Horn Langhoff (S): ”Liberalt svigt i sag om juridisk kønsskifte”

For Venstre er den personlige frihed fuldstændig afgørende. Alle mennesker skal have ret til at leve sit liv i frihed, gå sine egne veje og frit vælge livsform. Retten til selvbestemmelse ændres ikke af køn, kønsidentitet eller seksuel orientering. Derfor undrer mig, at Liv Holm Andersen (R) og Rasmus Horn Langhoff (S) her i avisen kritiserer Venstre for ikke at leve op til egne frihedsidealer, blot fordi Venstre ikke stemte for regeringens forslag om muligheden for at skifte køn juridisk uden forudgående kønsskifteoperation.

Det lader til, at LHA og RHL tror, at det være liberal er det samme som ikke at tage ansvar eller at have en holdning til samfundet. Det er jo helt misforstået. Tværtimod, så er det at være liberal netop at tage ansvar og have en holdning til den verden, som omgiver os.

Venstre bakker op om muligheden for, at transkønnede personer skal have mulighed for at skifte køn uden forudgående operation. Men vi er grundlæggende uenige med regeringen i, at man skal kunne skifte køn blot ved at sende en skriftlig ansøgning over nettet. Det er for slapt.

Derfor har vi fra Venstres side forslået, at der med den skriftlige ansøgning om juridisk kønsskifte skal følge en lægefaglig udtalelse. Netop det forhold har der været udtrykt ønske om fra Foreningen af Transkønnede – og det ønske, mener vi, at man bør respektere. På den måde kan sikre, at når en person ønsker at skifte køn, så er det på baggrund af transseksualitet og ikke f.eks. på grund af psykisk sygdom.

At Venstre stemte imod regerings forslag om juridisk kønsskifte har derfor ikke noget som helst at gøre med, at Venstre ønsker en begrænsning af den personlige frihed, men blot et ønske om at sikre, at juridisk kønsskifte er sagligt begrundet i transseksualitet.

Som følge af regeringens forslag er Sundhedsloven blevet ændret, så kvinder, som juridisk har skiftet køn til mænd, kan modtage gratis hjælp fra det offentlige til kunstig befrugtning. I Venstre mener vi ikke, at det er en offentlig opgave at finansiere kunstig befrugtning til personer, som juridisk har skiftet køn fra kvinde til mand. Det er endnu en grund til, at Venstre ikke stemte for forslaget. Derfor er det altså forrykt at beskylde Venstre for ”liberalt svigt”.