Der har været et stigende fokus på tvang og tvangsanvendelse i psykiatrien de seneste år, med rette. Tallene udvikler sig i den forkerte retning og er steget markant.  I 2012 skete der i psykiatrien i Danmark tvangsfikseringer med enten bælte eller remme 9290 gange. Det højest registrerede tal nogensinde.  Det er ganske enkelt ikke godt nok, at sundhedsminister Astrid Krag (SF) ikke tager ansvar og initiativ til at få vendt den triste udvikling. Astrid Krag skyder alle initiativer over i regeringens psykiatriudvalg, der længe før sommerferien skulle være kommet med brugbare løsningsforslag – også i forhold til anvendelsen af tvang – men som endnu ikke har fremlagt et eneste initiativ eller forslag til løsninger.

For Venstre er det afgørende, at man i psykiatrien altid sigter mod den mindst indgribende og krænkende behandlingsmetode.  Venstre er klar til at gå nye veje for at få vendt den triste udvikling i antallet af bæltefikseringer og for at imødekomme de psykiatriske patienter, som finder tvangsfiksering uværdigt. Med finanslovsudspillet for 2014 peger vi på muligheden for at afprøve såkaldte  ”non-stimuli-rum”, som alternativ til bæltefikseringer ligesom vi gerne vil afprøve mulighederne for ”bælte-frie-afsnit” på de psykiatriske afdelinger. Siden 1950’erne har bæltefikseringer været forbudt i England. I stedet anvender man ”non-stimuli-rum” – en slags ”stille-rum” hvor f.eks. psykotiske patienter kan finde ro for forstyrrende stimulanser. De gode erfaringer fra England vil vi gerne prøve af.

Satspuljeforhandlingerne starter I løbet af oktober. Her vil Venstre arbejde for at nedbringelsen af tvang i psykiatrien sættes i fokus, ligesom vi vil arbejde målrettet på, at vi fra politisk hold får igangsat initiativer, som kan sikre de psykiatriske patienter bedre muligheder for at vælge til og fra.

Af: MF Jane Heitmann (V), Psykiatri- og Forebyggelsesordfører.