2025 Synspunkt.

Det går den rigtige vej på Fyn. Ledigheden er faldet, siden Venstre overtog regeringsmagten og beskæftigelsen er også så småt på vej op. Der er generelt optimisme i dansk økonomi.

Men vi skal have mere gang i hjulene på Fyn.

Venstrevilsikre , at vi får sat gang i væksten– og mens vi har et konkret bud på, hvordan vi styrker væksten, mangler vi fortsat svar på, hvordan Socialdemokraterne vilsikre mere vækst og flere arbejdspladser.

I Venstre tror vi på, at et stærkt Danmark er et Danmark i balance.

Det må ikke være sådan, at mens vækstlokomotiverne i København og Østjylland buldrer derudaf, så er resten af Danmark gået i stå. Vi må ikke hægte Fyn af.

Med en ny styrket planlov, ud-flytning af statslige arbejdspladser og en vækstaftale har vi sikret bedre muligheder for vækst og udvikling.

Danmark er et lille mangfoldigt land med forskellige lokale vækstudfordringer.

De udfordringer, der er i Vestjylland, er ikke nødvendigvis de samme, som på Vestsjælland. Fyn er noget særligt. Og lige så særligt, som Fyn er, lige så særlige udfordringer har Fyn.

Vi har for eksempel mange gartnerier, som skaber vækst og arbejdspladser.

Men de begrænses af den dyre PSO-afgift.

Og det betyder tab af fynske arbejdspladser.

Det har vi ikke råd til.

Med regeringens helhedsplan lægger vi op til at afskaffe PSO’en.

Det er en bunden opgave, fordi EU har kendt støtten ulovlig.

Med Helhedsplanen finder vi pengene til at fjerne PSO’en helt over en årrække. Det gør det billigere for gartnerierne på Fyn at drive virksomhed, og det er et væsentligt bidrag til mulighederne for at bevare arbejdspladser.

Derudover giver det også et kontant beløb til fynske familier. Det bliver billigere at være familie på Fyn.

Et andet konkret lokalt eksempel på, hvordan vi i Venstre har prioriteret lokal vækst med perspektiv, er midler til Kokkelandsholdet.

Med finanslovsudspillet for 2017 forslår vi at afsætte penge til Kokkelandsholdet.

Det ligger som bekendt i Odense.

Midlerne er en håndsrækning til et spændende projekt, der bidrager til at sætte Fyn på Danmarkskortet.

Projektet fremmer gastronomi i hele Danmark, og det er med til at fremme internationalt kendskab til Danmark som førende gastronomination.

Fyn er kendetegnet ved mange småøer, der er afhængige af de blå transportveje.

Som valgt på Fyn har jeg kæmpet for lavere billetpriser på færgerne, fordi det kan understøtte bosætning og turisme på øerne.

Derfor var det en stor glæde, at vi i starten af året blev enige om at nedsætte færgetaksterne for passagerer og biler til og fra øerne.

Fyn er afhængig af, hvordan det går i resten af landet. Med regeringens helhedsplan lægger vi op til at fremtidssikre dansk økonomi.

Regeringen har en målsætning om at gøre Danmark rigere, og med en vækstmålsætning på 65 milliarder kroner frem mod 2025 skal væksten gavne vores børn og børnebørn.

Samtidig kan vi kan sikre, at danske familier får flere penge mellem hænderne, hvor for eksempel en almindelig dansk LO-familie vil få 15.000 kroner mere til rådighed.

Og det er også godt nyt for fynske familier.

Venstre tager ansvar for de udfordringer, Danmark står over for. Og vi har en samlet plan for, hvordan vi fremtidssikrer dansk økonomi, så vi også i fremtiden har råd til vores nære velfærd.

Socialdemokraterne har ikke fremlagt en samlet plan for, hvordan de vil fremtidssikre dansk økonomi.

Jeg er ærgerlig over, at Socialdemokraterne ikke vil være med til at tage ansvar. I stedet for at give den hårdtarbejdende danske familie en håndsrækning, vil Socialdemokraterne bruge over 34 milliarder kroner på en øget udviklingsbistand frem mod 2025, ligesom de ønsker at bruge op mod 10 milliarder kroner på højere ydelser til flygtninge.

Det er en prioritering, som jeg er helt uenig i.

Venstrevil en anden vej, og det ville glæde mig, hvis Socialdemokraterne ville støtte op om en sikring af Danmarks fremtidige velfærd med initiativer målrettet også de fynske familier.

Vi har en samlet plan for, hvordan vi fremtidssikrer dansk økonomi, så vi også i fremtiden har råd til vores nære velfærd.

Bragt i Fyns Amtsavis mfl. den 3. September 2016.