Kommentar til Fødevareminister Dan Jørgensen (S) i FS den 13. februar 2014 ” Vi skal ikke gå den svenske vej”

Det kan være katastrofalt for landbruget, hvis vi i Danmark implementerer strengere lovgivning end i vores nabolande. Skal danske landmænd trækkes med strengere lovgivning end eksempelvis deres svenske eller tyske kollegaer, svækker det dansk landbrugs konkurrenceevne og muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Derfor bekymrer det mig, når fødevareminister Dan Jørgensen her på siderne siger, at regeringen har ”et højere ambitionsniveau” end i andre EU-lande.
Dan Jørgensen lovede ellers på sit første samråd som fødevareminister, at regeringen vil ” implementere det, som skal implementeres – hverken mere eller mindre, hverken over eller under”. Det løfte vil Venstre holde fødevareministeren op på.
Venstre forslog med vores finanslovsforslag for 2014, at der efter britisk forbillede laves klare retningslinjer og procedurer for, hvordan EU-lovgivning implementeres i Danmark. I dag har ministerierne og forvaltningen stor frihed til at implementere og fortolke EU-lovgivning. Det øger risikoen for, at vi får indført lovgivning, der er unødvendig hård, og som forværrer Danmarks og danske virksomheders konkurrenceevne. Venstre vil sikre, at der kommer bedre politisk styring på implementeringen af EU-lovgivning. Derfor har vi også foreslået, at vi laver et såkaldt nabotjek af al erhvervsrettet lovgivning – herunder også fødevare- og miljølovgivningen. Et nabotjek sikrer, at vi hele tiden vurderer vores egne regler og love i forhold til vores nabolandes lovgivning, så vi ikke pålægger os selv strengere krav end dem. Det vil sikre os bedre konkurrenceevne i forhold til f.eks. Tyskland, som Dan Jørgensen netop fremhæver som et eksempel på uens vilkår i EU.