Svar til Bent Hansen, Fyens Stiftstidende den 12.april 2015

Under overskriften “Venstre gennemskuet” efterlyser Bent Hansen bud på, hvad Venstre vil.

Det kommer næppe bag på nogen, at valget nærmer sig, og de fleste politiske partier har travlt med at lægge deres politik frem. Venstre har fremlagt en stribe forslag og bud på ” Danmark For Fremtiden”.

Lad mig komme med et par eksempler: Venstre har fremlagt det mest sammenhængende og ambitiøse bud på en ny udlændingepolitik, der retter op på regeringens 31 lempelser og sikrer et ” Danmark for dem, der kan og vil”. Venstre har foreslået en ny integrationsydelse, så flygtninge får en ydelse, der svarer til SU-niveau.

Venstre har fremlagt et erhvervspolitisk oplæg med forslag om et byrdestop for danske virksomheder.

Venstre har fremlagt et omfattende forslag til et helt nyt ungdomssanktionssystem for de 12-17-årige, så vi med nye initiativer og et øget fokus kan komme ungdomskriminaliteten til livs.

Venstre har senest i 2014 fremlagt et ambitiøst og gennemarbejdet finanslovsforslag, der lægger loft på væksten i den offentlige sektor og samtidig frigør midler til at lette skatten, så det bedre kan betale sig at arbejde, og danske virksomheder får styrket konkurrenceevnen.

Venstre har fremlagt et landbrugsudspil og en fødevarepakke sammen med Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, som vil kunne skabe 25.000 nye arbejdspladser de næste fem år.

Sidst men ikke mindst har Venstre forslået, at genetablere boligjob-ordningen og sænke pendlerafgiften på Storebælt.