Vi har brug for stærke skoler i Danmark. Skolen er, uanset om det er fri-, folke-, eller privatskole, et vigtigt omdrejningspunkt for vores faglige og sociale udvikling. For mig er det ikke så afgørende, om forældre vælger den ene eller anden skoleform. For mig er det afgørende, at vi har en stærk folkeskole og stærke alternativer. At vi har noget at vælge imellem.

Jeg er mor til tre børn og har i høj grad valgt skole- og skoleform efter mine børns behov og interesser. For mig handler skolevalg ikke om ideologi, men om det enkelte barn og den enkelte familie. Vi har gjort os erfaringer med både folke- og friskoler. Det har på hver sin måde været gode oplevelser, og jeg har som mor kunne se mine børn blomstre og udvikle sig, både personligt og intellektuelt.

Det er for mig komplet uforståeligt, at Socialdemokraterne vil reducere det frie valg og prioritere folkeskoler fremfor friskoler. Når jeg tænker på både Grundtvig og Kold, ja – så er begge en vigtig del af den måde vi danskere tænker læring, uddannelse og dannelse.

Hvorfor fornægte sin kulturarv?

Den 15. januar 1841 kom Mads Hansen til verden i Nr. Lyndelse. Netop Mads skulle vise sig at få stor betydning for de fynske friskoler. For Mads var en driftig herre, der havde holdninger til både skole og kirke. Mads var så driftig, at han tog til Mors og blev klogere. Noget af en rejse på den tid. Med sig hjem i bagagen havde han et ønske om at oprette en friskole som et alternativ til den “sorte skole”. Og det blev starten på nr. Lyndelse Friskole og en del af den friskolekultur, som vi kender så godt på Fyn.

Jeg deler familietræ med Mads Hansen og er slet ikke i tvivl om, at drømmen om frihed og retten til at vælge suser i mine årer, men jeg er også meget bevidst om, at vi hver især skal have gode muligheder for at vælge netop den skoleform, som passer bedst til vores børn og familie.