Vi har ventet i næsten tre år på regeringens handlingsplan for psykiatrien. Og vi venter stadig… Inden det seneste folketingsvalg var der ikke grænser for, hvad de røde partier ville gøre for psykiatrien. Alligevel venter vi stadig. Det går ud over patienter og pårørende, som har brug for både svar og behandling.

Der er store udfordringer i psykiatrien. Vi skal f.eks. mindske tvangen. De seneste tal viser, at andelen af psykiatriske patienter, som udsættes for tvang, er steget fra 2012 til 2013. Og pol.dk skriver 8. maj, at der aldrig tidligere har været registreret så langvarige bæltefikseringer, end det var tilfældet i 2013. Det er slet, slet ikke godt nok. Tal fra marts i år viser, at borgere visse steder i landet venter op mod 38 uger på en demensudredning, mens det andre steder i landet tager 31 uger at blive udredt for personlighedsforstyrrelse. Regeringen vil have vedtaget en udredningsgaranti, som fra september 2015 betyder, at patienter i psykiatrien maks. skal vente en måned på at få stillet en diagnose. Det lyder på papiret godt. Men hvad sker der, hvis regionerne ikke kan leve op til den garanti? Ingenting. I mine øjne er en garanti ikke en garanti, når det kun er patienterne, det går ud over, hvis garantien ikke overholdes. I Venstre mener vi, at det giver god mening at pålægge regionerne at indgå aftaler med private aktører for at sikre patienterne i de tilfælde, hvor regionerne ikke selv kan overholde garantien. Så er der en konsekvens for regionerne og en garanti, der holder, for patienterne, så de ikke igen skal vente.

Af: MF Jane Heitmann (V), psykiatri- og forebyggelsesordfører