Ældres ret til frit valg må ikke knægtes af ny ældrelov

Jane Heitmann

19. januar 2022

I sin nytårstale varslede Mette Frederiksen et opgør med bureaukrati på ældreområdet. Det ønske er der vist ingen, som er uenige i. Statsministeren italesatte også et ønske om en ny og kort ældrelov. Det kan såmænd også give god mening. Men hånden på hjertet, så er regeringens forslag om en ny ældrelov løst og ukonkret. Det bekymrer mig. Særligt fordi de initiativer, vi hidtil har set fra regeringen, har sat ældres ret til frit valg af eksempelvis madservice, pleje og omsorg under hårdt pres.

Vi er i Venstre optagede af, hvordan vi sikrer den ældrepleje, som vores ældre ønsker sig. Vi må aldrig glemme, at systemet er til for os borgere og ikke omvendt. Det skal en ny ældrelov også afspejle. For mennesker er forskellige og har forskellige præferencer livet igennem. Det skal vores velfærdstilbud indrettes efter. Omdrejningspunkterne for en moderne og tidssvarende ældrepleje bør være omsorg, empati, værdighed, klar ledelse, høj faglighed og inddragelse af pårørende.

Venstres klare ønske er at styrke vores ældres muligheder for at leve det liv, som de ønsker sig. Vi ønsker for eksempel, at der skal være friplejehjem i alle kommuner. I dag er det sådan, at kun 41 kommuner ud af 98 har friplejehjem. Det betyder, at tusindvis af ældre og deres pårørende ikke har et reelt alternativ til det kommunale tilbud, når det sidste vigtige hjem skal vælges. Det skal vi gøre bedre, så alle ældre får mulighed for at bo, præcis som de ønsker den sidste del af livet.

Det samme gør sig gældende i forhold til eksempelvis madservice. Hvorfor skal vores ældre ikke selv vælge, om de vil have mad fra den lokale slagter eller den lokale kro? Det kan vi sikre ved at lade pengene følge borgeren. Er tilbuddet dyrere end det kommunale tilbud, kan man selv lægge resten oveni. Det er jo næsten umyndiggørelse af mennesker, som gennem livet selv har bestemt alt, at de, blot fordi de er blevet ældre og visiteret til madservice, skal være underlagt kommunalt ”diktat”, når aftensmaden skal bestilles. Lad vores ældre vælge selv, om de vil have flæskesteg, frikadeller og makrelmadder.

Undersøgelser har vist, at vores ældre er glade for mulighederne for frit valg. Men mange ældre kender ikke de muligheder, de reelt har. Derfor har Venstre foreslået tværkommunale ældrevejledere, som kan guide vores ældre og deres pårørende gennem de tilbud, der findes både i privat og kommunalt regi. Vi skal med andre ord have skabt mere lighed, så også de ældre, som mangler socialt eller personligt overskud, får bedre mulighed for at vælge det rigtige tilbud for lige netop dem. For mig er det ikke afgørende, om man vælger et kommunalt eller privat tilbud. Men det er afgørende, at der er noget at vælge imellem. Vi i Venstre står vagt om ældres ret til frit valg, og vi står vagt om, at ældres rettigheder ikke knægtes. Det vil vi aldrig acceptere.

Jane Heitmann

Tidligere indlæg

Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Vi har ventet i mere end to år, og endelig kom det - regeringens forslag til en sundhedsreform. Det betyder, at vi nu kan gå i gang med forhandlingerne. Og det er på høje tid, for udfordringerne i sundhedsvæsenet hober sig op. Med regeringens forslag til hvordan...