MF Jane Heitmann (V)

 

Medlemsperiode

Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Storkreds fra 15. september 2011-
Kandidat for Venstre i Assenskredsen fra 2009-

 

Parlamentarisk karriere

Formand for Sundheds­ og Ældreudvalget fra 2019-.
Formand for Udvalget vedrørende Det Etiske Råd fra 2019-.
Næstformand for Udvalget vedrørende Det Etiske Råd, 2015-­2019.
Ældreordfører fra 2015-.
Sundhedsordfører, 2015-­2019.
Ordfører vedrørende §71­tilsynet fra 2011-.
Psykiatriordfører fra 2011-.

 

Uddannelse

Cand.mag. i dansk, Syddansk Universitet, Odense 2004.

Klinikassistent, Lyngby fra 1991.

 

Tillidshverv

Medlem af bestyrelsen for FFV Erhverv, 2009-­2012.
Medlem af bestyrelsen for Faaborg­Midtfyn Turistforening, 2009-­2012.
Medlem af bestyrelsen for FFV Energi og Miljø, 2007-­2012.
Formand for FFV Fjernvarme, 2007-­2012.
Medlem af bestyrelsen for FFV Renovation, 2007­-2012.
Medlem af bestyrelsen for FFV Vand, 2007­-2012.
Medlem af bestyrelsen for Faaborg Forsyningsvirksomheder fra 2007.
Medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-­Midtfyn Kommune fra
2006-2017.

 

Nuværende:

Medlem af repræsentantskabet i TrygFonden

Medlem af repræsentantskabet Svendborg Avis A/S

Medlem af bestyrelsen Svendborg Avis A/S

Medlem af Kvinderådets repræsentantskab

Medlem af Menighedsrådet i Sydhavns Sogn

 

Udvalg og ordførerskaber pr. 25. jan 2021

Udvalgsposter
Formand for
Sundheds­ og Ældreudvalget
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Medlem af:

Epidemiudvalget

Boligudvalget
Kirkeudvalget
Ligestillingsudvalget
Tilsynet i henhold til grundlovens § 71
Stedfortræder i Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse
Nordisk Råd

Ordførerskaber
Psykiatriordfører
Ældreordfører