Den magtfuldkomne regering.

Jane Heitmann

25. februar 2021

Kort før vinterferien fremlagde Folketingets uvildige ekspertgruppe deres rapport om regeringens håndtering af corona-krisens første fase. Og det er uhyggelig læsning.

Statsminister Mette Frederiksen kritiseres bl.a. for at fortælle halve sandheder til befolkningen, manglende proportionalitet i nedlukningen og sidst men ikke mindst at detailstyre og centralisere regeringsbeslutningerne.

Da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned den 11. marts 2020 var det med budskabet til danskerne om, at nedlukningen skete på baggrund af ”myndighedernes anbefaling”. Men rapporten slår fast, at der ganske enkelt ikke var hold i statsministerens udsagn. Lad mig komme med et eksempel: Sundhedsstyrelsen anbefalede ikke en nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner. Det er simpelthen helt uhørt den måde, hvorpå regeringen har skubbet Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm foran sig. Rapporten fastslår, at Søren Brostrøm flere gange har forsøgt, at undslå sig deltagelse i regeringens pressemøder og peger på den overvejelse, at: ”regeringens øverste sundhedsfaglige rådgiver bliver brugt som led i en politisk legitimeringsstrategi”. Hånden på hjertet, så er jeg dybt rystet over den arrogance og magtfuldkommenhed som Socialdemokraterne udviser, når landets statsminister fortæller usandheder og ovenikøbet tilsyneladende presser en ledende embedsmand langt ud over rimelighedens grænser for at fremme og legitimere egne handlemåder. For slet ikke at tale om de tusindvis af skole- og efterskoleelever, som i foråret måtte slå sig til tåls med online undervisning af varierende kvalitet, uden at nedlukningen var sundhedsfagligt begrundet.

Da regeringen valgte, at lukke sygehusaktiviteten ned havde det konsekvenser for de tusindvis af danskere som fik en operations- eller undersøgelsestid aflyst. Jeg har stor forståelse for, at alle disse mennesker føler sig kørt over og tilsidesat, når man i rapporten kan læse om proportionerne og effekten af beslutningerne er tvivlsomme: (…) ”taget en række beslutninger undervejs, der øger sandsynligheden for, at den igangsatte aktivitetsreduktion vil blive uhensigtsmæssig stor”. Når man f.eks. lukker ned for aktivitet i sundhedsvæsenet, skal man fra politisk hold være meget bevidst om, at det er rigtige mennesker med reelle sundhedsfaglige udfordringer, som man sætter i en uholdbar situation. Det kan man ikke tillade sig, at negligere.

At regeringen valgte, at centralisere store som små beslutninger kommer vel næppe bag på nogen. Det der har overrasket mig mest er detaljeringsgraden. Når regeringen f.eks. vælger, at blande sig i hvor infostanderne i lufthavnene skal placeres, så er vi ude i et scenarie, hvor overdreven kontrol har taget styringen og risikoen for fejl under tidspres er stor. Og det peger rapporten da også på: (…)”den stærke centralisering og den detailstyring og –kontrol, som ledsagede den, gør beslutningsprocessen sårbar over for fejl…”.

Det er skræmmende hvad der foregik i den første tid efter corona-nedlukningen i foråret. Men det er så sandelig også skræmmende, at se tilbage på hvad der er foregået siden. Tænk bare på aflivningen af alle mink, som foregik uden lovgrundlag. Forsvarsminister Trine Bramsen som stædigt holder på, at aflivningen af mink foregik uden hjælp fra militæret selvom adskillelige fra netop militæret fortæller, at militæret har bidraget med aflivningen eller Sundhedsminister Magnus Heunicke som forleden arrogant kaldte Folketinget for ”Hjallerup Marked”, blot fordi politiske partier fra det yderste højre til det yderste venstre har tilladt sig at stille kritiske og opklarende spørgsmål til regeringens mørklagte beslutninger. Arrogance, magtfuldkommenhed og centraliseringssyge dækker fuldt ud regeringens corona-håndtering. Vi vil have det Danmark tilbage, som vi kender, og det kan kun gå for langsomt med at få genåbnet under sundsfaglige forsvarlige rammer.

Jane Heitmann

Tidligere indlæg

Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Vi har ventet i mere end to år, og endelig kom det - regeringens forslag til en sundhedsreform. Det betyder, at vi nu kan gå i gang med forhandlingerne. Og det er på høje tid, for udfordringerne i sundhedsvæsenet hober sig op. Med regeringens forslag til hvordan...