Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Jane Heitmann

15. april 2022

Vi har ventet i mere end to år, og endelig kom det – regeringens forslag til en sundhedsreform. Det betyder, at vi nu kan gå i gang med forhandlingerne. Og det er på høje tid, for udfordringerne i sundhedsvæsenet hober sig op. Med regeringens forslag til hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal formes, står det klart, at der også her på flere fronter er to veje i dansk politik: socialdemokraternes med tvang og forbud eller Venstres med incitamenter og gulerod.

Lad os komme med et eksempel:

Regeringen ønsker en røgfri generation, og langt færre unge skal tænde den første smøg. Det er vi helt enige i fra Venstres side, og man kan i øvrigt nok ikke finde mange, som er uenige. Vi har i Venstre længe haft en målsætning om en røgfri generation i 2030 – en ambition, vi arbejdede benhårdt efter i sidste valgperiode. Vi er enige med regeringen om målet, altså at unge ikke skal ryge, men bestemt ikke midlet. Regeringen ønsker et livslangt købsforbud af nikotinprodukter for unge født i 2010 eller senere. Vi tror simpelthen ikke på, at livslange forbud er vejen frem. Vi ser hellere, at man f.eks. hæver prisen på en pakke cigaretter. Vi ved, at særligt det unge segment er enormt prisfølsomme. Vi politikere skal ikke diktere, hvilke valg voksne træffer – uanset om man er født i 2010 eller senere.

Det er fint, at regeringen nu lægger et lille reformudspil frem, for der har længe været brug for handling.
Det er f.eks. så vanskeligt at rekruttere, at det i nogle regioner står så skidt til, at hvert andet forsøg på at ansætte en sygeplejerske slår fejl. Regeringen foreslår at nedsætte en ”Kommission for Robusthed” i sundhedsvæsenet. Et forslag Venstre lagde frem allerede sidste år, og kostbar tid på løsningen af en af de helt store udfordringer er altså tabt. Der er akut mangel på praktiserende læger, sygeplejersker og sosu’er for blot at nævne nogle faggrupper. På Fyn vil mange om kort tid opleve at få langt til nærmeste praktiserende læge, fordi mange læger er på vej på pension. Derfor er vi glade for, at regeringen også her læner sig op ad en gammel ”Venstre Classic”; nemlig Venstres tidligere forslag om at ændre speciallægeuddannelsen i almen medicin, således at de, der er under uddannelse, i endnu højere grad tilbringer tid i almen praksis. Der er brug for dem – også på Fyn.  

Fra Venstres side ser vi frem til forhandlingerne, om hvordan vi sikrer et mere robust sundhedsvæsen, hvor bl.a. ældre, medicinske patienter og kronikere i højere bliver taget hånd om med behandling og kontroller tæt på hjemmet, hvor gravide og fødende får ro og tryghed omkring den lille nye familie, og hvor pårørende i langt højere grad både bliver hørt og set.  Vi er enige om diagnosen i danskernes sundhedsvæsen på mange stræk, men vi er langt fra enige om behandlingen i alle tilfælde. Derfor er det afgørende vigtigt, at regeringen indkalder til forhandlinger, så vi sammen kan finde de rigtige løsninger. Danskerne har fortjent et sundhedsvæsen, som er både sundt, stærkt og robust.

Jane Heitmann

Tidligere indlæg

Ældres ret til frit valg må ikke knægtes af ny ældrelov

Ældres ret til frit valg må ikke knægtes af ny ældrelov

I sin nytårstale varslede Mette Frederiksen et opgør med bureaukrati på ældreområdet. Det ønske er der vist ingen, som er uenige i. Statsministeren italesatte også et ønske om en ny og kort ældrelov. Det kan såmænd også give god mening. Men hånden på hjertet, så er...