Hensynet til de unge skal veje tungt i genåbningen

Jane Heitmann

24. februar 2021

Af Jane Heitmann (V), psykiatriordfører og formand for Sundheds- og Ældreudvalget

Hensynet til de unge skal veje tungt, når Danmark genåbner. Derfor er det nu at vi skal genåbne skoler, efterskoler og højskoler. Hvis vi ikke har et skarpt fokus på vores unge og deres trivsel, så risikerer vi en skjult ekstra regning i form af tusindvis af unge som mistrives, er ensomme og som risikerer at falde ud af uddannelsessystemet, udøve selvskade eller i værste fald blive selvmordstruede. De negative langsigtede konsekvenser er næsten uoverskuelige. 

Forleden deltog jeg i et rundbordsmøde om de psykiske konsekvenser af Covid19-pandemien. Og det var tankevækkende.

En af deltagerne, Lotte Rubæk, psykolog og leder af ”Team for selvskade” i Region Hovedstaden, fortæller, at man siden sidste år og særligt siden i sommers har set en markant stigning i antallet af henviste børn og unge til børne- og ungdomspsykiatrien, og at børnene og familierne har det mærkbart dårligere. Der henvises flere børn og unge med selvmordstanker og reelle selvmordsforsøg, og også i Team for selvskade mærker de et stort henvisningspres i form af unge med selvskadende adfærd. Internationale studier viser, at netop selvskade, selvmordstanker, selvmordsplaner og selvmordsforsøg blandt børn og unge har været i stigning under pandemien. Det skal vi have bremset inden vi ser endnu flere unge slå ind på en livsstilsvej, hvor selvskadende adfærd som f.eks. at skære sig med barberblade, knive eller spise glasskår bliver hverdag og et middel til at dulme mistrivslen. Det er afgørende vigtigt, fordi selvskadende adfærd kan lægge kimen til selvmord senere i livet.

Efter måneder med online-undervisning og social isolation mangler mange unge et langtidsholdbart perspektiv på livet, på hverdagen og på hvornår restriktionerne slutter. Tanker om fremtiden og hvad der reelt kan lade sig gøre næste semester, næste sommer eller bare i næste uge trænger sig på fordi fremtiden med corona er usikker.

Vi skal have et langt mere nuanceret syn på corona-konsekvenserne. Selvfølgelig skal vi passe på vores sårbare ældre og respektere sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Men vi skal se på muligheder fremfor begrænsninger.

Lad os nu få fyldt alle landets efterskoler, så de unge kan få en god afslutning på deres livs år. Lad os få børn og unge tilbage i skolerne. Skolerne er langt mere end læring, de er også et sted hvor sociale relationer trives og udvikles – hvor vores børn og unge ”spiller bold op af hinanden” og danner udviklende fællesskaber på kryds og på tværs.

Vi skylder vores børn og unge, at se dem, høre dem og reagere.

Jane Heitmann

Tidligere indlæg

Stort tillykke til Øhavsmuseet i Fåborg

Stort tillykke til Øhavsmuseet i Fåborg

Stort tillykke til Øhavsmuseet, til Faaborg og til hele Fyn med det nye, flotte og inspirerende museum på havnen i Faaborg.Øhavsmuseet er virkelig blevet en  fantastisk attraktion i midten af Fåborg på den gamle slagterigrund. Da slagteriet lukkede så det sort ud for...

Regeringen sender hadegave til Langeland

Regeringen sender hadegave til Langeland

Af MF Jane Heitmann (V), Lars-Christian Lilholt (V), Erling Bonnesen (V) og Malene Ambo-Rasmussen (V) Så sprang bomben: Et nyt udrejsecenter for kriminelle udlændige skal placeres på smukke idylliske Langeland. Hvis langelænderne føler, at de har fået en hadegave fra...

Lad os holde fast i forebyggelsen efter corona

Lad os holde fast i forebyggelsen efter corona

Måske er tiden kommet til, at hygiejnisk rengøring indarbejdes som en del af tilsynet med de forhold, vi byder vores ældre borgere. Debatindlæg skrevet i samarbejde med Pia Heidi Nielsen, sektorformand i FOA Når vi forhåbentlig snart kan lægge corona og alle...