Ingen penge til psykiatrien på regeringens finanslov

Jane Heitmann

27. december 2021

Regeringen og støttepartierne valgte, at se den anden vej da der skulle prioriteres midler til danskernes nødlidte psykiatri på finansloven for 2022. Der er ellers nok at tage fat på: Indsatserne og tilbuddene i kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et postnummerlotteri, og mange alvorligt psykisk syge får ikke den helt nødvendige behandling og ender som ”svingdørspatienter” i en psykiatri, hvor corona mest har virket som et kæmpemæssigt forstørrelsesglas på udfordringerne – for nu blot at nævne to triste eksempler. 


Regeringen lovede ved valget i 2019 en ny 10-års plan for psykiatrien. Det bakker vi fuldt og helt op om fra Venstres side. Der er brug for indsatser, hvor vi både har det lange og det korte lys på. Regeringen har nu varslet, efter tre aflysninger, at i januar er man klar til at præsentere et udspil. Det er rigtigt godt, men det blegner jo lidt, når man ikke har sat en krone af til nye indsatser på finansloven i 2022. Jeg er helt enig med Lægeforeningens formand, Camilla Ratchke, som til Altinget sagde: ”Det ville sende et positivt signal, hvis man havde prioriteret penge nu, så vi kunne gå i gang, så snart det faglige grundlag er på plads”. Psykiatrien har alt for længe haft en ”lillebrorrolle”. Derfor var det for eksempel en prioritet for os i Venstre under VLAK-regeringen at prioritere målrettede midler til psykiatrien i økonomiaftalen med Danske Regioner. Vi var godt på vej, men kom ikke i mål inden valget.


Vi har fra Venstres side mange ønsker og forslag til, hvordan vi løfter indsatserne for sårbare borgere. Jeg så for eksempel gerne, at vi bredt politisk fik sat reelle mål for, at flere unge med en psykisk sårbarhed eller mistrivsel som minimum skal afslutte en ungdomsuddannelse og i job. Det betyder så meget for unge at være en del af et fællesskab og for manges vedkommende starter det på en ungdomsuddannelse. Corona og måneders hjemmeundervisning har i den grad tydeliggjort, hvor mange af vores unge som mistrives.

Alene i Region Hovedstaden er henvisningerne til regionens psykiatri steget med hele 27 pct. Det betyder, at børn og unge med eksempelvis selvskadende adfærd, selvmordstanker, stress, OCD og angst fylder på ventelisterne. Det skal vi have gjort noget ved. Særligt i en tid, hvor kvaliteten i PPR er så svingende, som tilfældet er. Børn og unges helbred må ikke være et postnummerlotteri. Derfor så vi gerne fra Venstres side, at vi bredt politisk kunne enes om mere ensartede tilbud i PPR, så flere unge får hurtigt hjælp med høj faglighed. Jo længere tid man venter på hjælpen, jo værre risikerer tingene at blive. 
En stor gruppe mennesker med alvorlige psykiske lidelser og et samtidigt misbrug af stoffer og/eller alkohol cykler i dag rundt mellem tilbud i kommunerne og i regionerne. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Regeringen tøver med indsatser, som rummer denne gruppe sårbare borgere. Set fra min stol vil det være naturligt, at regionerne tog hånd om de udsatte og alvorligt syge borgere for at iværksætte behandlingstilbud af høj faglig kvalitet i tæt samarbejde med kommunerne om de sociale indsatser. Vi har endnu til gode at høre Mette Frederiksens svar til mennesker med alvorlig psykisk sygdom, sårbare unge og deres pårørende. Som finansloven tager sig lige nu, ligner svaret umiddelbart et ”lev med det”.

Jane Heitmann

Tidligere indlæg

Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Vi har ventet i mere end to år, og endelig kom det - regeringens forslag til en sundhedsreform. Det betyder, at vi nu kan gå i gang med forhandlingerne. Og det er på høje tid, for udfordringerne i sundhedsvæsenet hober sig op. Med regeringens forslag til hvordan...