Udvidelsen af fynske E20 skal gøres færdig

Jane Heitmann

12. marts 2021

Udvidelsen af fynske E20 skal gøres færdig

Forhandlingerne om de kommende års investeringer i landets infrastruktur går snart i gang og her har vi i Venstre et klart ønske om, af få udvidet fynske E20 fra to til tre spor syd om Odense. Da vi havde regeringsansvaret i sidste valgperiode, lagde vi sammen med Dansk Folkeparti en fuldt finansieret infrastrukturplan frem, som netop prioriterede fynske E20. Det forslag har den nye røde regering skrinlagt. Det er dybt bekymrende. Vi har brug for, at forældre kan komme hurtigt til og fra arbejde, ligesom vi har brug for den vækst og udvikling, som erhvervslivet bidrager med. Nøglen til et vækstløft på Fyn ligger gemt i moderne og tidssvarende infrastruktur.

Arbejdet på den vestlige del af motorvejen fra Middelfart til Odense V er godt i gang og virkningerne kan allerede mærkes til glæde for os alle, der kører på strækningen regelmæssigt. Det hele glider bare lettere. Men det stopper, når man når til Odense. Her er der kun to spor og ingen konkrete planer om at fortsætte arbejdet forbi Odense. Og det er tude tosset, når nu der er investeret så mange penge i den vestlige del. Lad os nu få den sidste del med, så trafikken kan glide let hen over hele Fyn til gavn for de op i mod 70.000 biler og lastbiler, som dagligt kører på den fynske motorvej og som der hvert år kommer flere og flere af.

Jane Heitmann ved E20 som bør udvides til 3 spor syd for Odense.

En udvidelse af det sidste stykke vil ikke kun komme bilisterne på motorvejen til gode. Det vil også fjerne noget af den trafik, som i dag bliver presset ud på sidevejen som følge af den massive trafik, der er på motorvejen. I dag er det sådan, at vi skubber trafik ud på de mindre landeveje, hvor der er bløde trafikanter og hvor risikoen for ulykker er høj. Det skal vi have lavet om hurtigst muligt, så vi får nedbragt antallet af ulykker og passet bedre på de bløde trafikanter.

En ulempe ved motorveje er desværre, at de støjer. Jeg mener, at vi har en forpligtigelse til, at gøre noget ved støjen, når vi bygger motorveje for at skabe en god og lige mobilitet i hele landet. Derfor har vi i Venstre stillet forslag om, at få lavet en national afdækning og strategiplan. Med andre ord; Vi har brug for en national plan, som sigter mod at afbøde støjgener. I området syd for Odense, som støder op til motorvejen, har der i mange år været talt om, at der skal gøres noget ved støjproblemerne fra motorvejen. Hvis vi får en udvidelse af motorvejen med i de kommende forhandlinger, så vil der også kunne komme gang i den støjsikring af området, som anlægsloven for arbejdet indeholder. Så der er alt mulig grund til at få en udvidelse af E20 syd for Odense med i de kommende forhandlinger. Både for bilisterne, for samfundsøkonomien og ikke mindst for de beboere, som bor langs motorvejen. Det er Venstres helt klare prioritering.

Jane Heitmann

Tidligere indlæg

Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Vi har ventet i mere end to år, og endelig kom det - regeringens forslag til en sundhedsreform. Det betyder, at vi nu kan gå i gang med forhandlingerne. Og det er på høje tid, for udfordringerne i sundhedsvæsenet hober sig op. Med regeringens forslag til hvordan...