Venstre vil styrke den palliative behandling

Jane Heitmann

28. september 2021

Alle har ret til en værdig afslutning på livet

En værdig afslutning på livet lyder såre simpelt. Men virkeligheden er, at alt for mange oplever svigt den sidste tid. Det vil vi gøre op med ved at uddanne flere til at drage omsorg for vores døende og deres pårørende den sidste svære tid og ved at indføre en patientrettighed, som giver patienter, som står over for en livstruende sygdom, ret til tre samtaler med en sundhedsfaglig person med viden inden for palliation.

De fleste af os har et ønske om at forlade denne verden på en ordentlig og fremfor alt værdig måde. Det er helt legitimt. Jo ældre vi bliver jo tættere på rykker spørgsmål som f.eks.: kommer jeg til at leve i et smertehelvede og hvordan kan jeg bedst forberede mig på det uundgåelige?

I et trygt velfærdssamfund skal vi kunne stole på, at vi er her for hinanden, at vores ønsker lige til det sidste bliver hørt og så vidt muligt imødekommet. Sådan er det desværre ikke altid i dagens Danmark. For indsatserne for døende eller mennesker ramt af en livstruende sygdom er vidt forskellige afhængig af, hvilken kommune du bor i og hvilken sygdom du er ramt af. Vi taler meget om ulighed i sundhed, som noget vi ønsker et opgør med. Men den ulighed som rammer, når man ligger på sit yderste, bliver sjældent adresseret. Vi ønsker et opgør med uligheden, så ældre får den samme gode behandling og omsorg på vej ud af livet.

Mange får ikke deres ønske om at dø i eget hjem opfyldt

Undersøgelser viser, at mange af os ønsker at dø i eget hjem. Men virkelighedens billede lever langt fra op til det ønske. For kun 23 pct. dør i eget hjem, mens langt størstedelen af os dør på hospital, plejehjem eller hospice. Det skal vi gøre bedre. Men der mangler uddannede læger inden for palliation, som kan løfte opgaven med pleje og omsorg i hjemmet den sidste tid.  Derfor foreslår vi, at vi løfter uddannelsestilbuddene, så læger kan uddanne sig i Danmark, frem som det er i dag, at danske læger kun kan uddanne sig på et fælles nordisk kursusforløb. Konkret forslår vi et uddannelsesløft på 100 læger, så vi får indhentet lægernes kompetence efterslæb.

Videre foreslår vi, at alle, som står over for en uhelbredelig sygdom, bør have den rettighed, at de kan få tre samtaler med en sundhedsfaglig person, som har specialviden inden for palliation.

Palliativ indsat får kritik fra Rigsrevsionen

I 2017 fremlagde Sundhedsstyrelsen anbefalinger til, hvordan man kan styrke den palliative indsats. Altså den indsats som skal bidrage til at øge livskvaliteten for døende patienter ved at forebygge og lindre smerte. Den palliative indsats rummer også elementer af mere social, psykisk eller åndelig karakter. Sidst men ikke mindst rummer den palliative indsats også de pårørende under den aktuelle sygdom. Palliation som fagligt speciale rummer mange facetter.

Nu ved vi, at anbefalingerne ikke er implementeret tilstrækkeligt. For i slutningen af 2019 påpegede Rigsrevisionen, at der ikke er sket synderlige fremskridt og det har medført kritik på to punkter: kritik for manglende lighed i adgangen til palliation for forskellige sygdomsgrupper og for den geografiske ulighed i tilbuddene om palliativ behandling.

Ny palliationsuddannelse

Vi ved, at når sundhedspersonale med de rette kompetencer finder vej til døende borgere i sundhedsvæsenet, så kan de skabe ro og tryghed, fordi fagligheden er høj og kompetencefeltet skarpt.

I 2030 vil vi være 59 pct. flere over 80 år. Skal vi sikre, at flere oplever en værdig død ud fra egne ønsker, så er det afgørende, at vi får løftet lægernes kompetenceniveau, så de kan dele viden med sygeplejersker, lægerne i almen praksis og sosu’erne. I dag er det sådan, at vi i Danmark kun råder over otte pladser på den fælles nordiske uddannelse, hvert andet år. Hvis vi skal lytte til Rigsrevisonens kritik og tage den alvorligt må vi rulle ærmerne op og få sat fart på et dansk uddannelsestilbud, så vi selv kan uddanne flere læger inden for palliation. Det kan kun gå for langsomt – for alle har ret til en værdig afslutning på livet. 

Jane Heitmann

Tidligere indlæg

Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Vi har ventet i mere end to år, og endelig kom det - regeringens forslag til en sundhedsreform. Det betyder, at vi nu kan gå i gang med forhandlingerne. Og det er på høje tid, for udfordringerne i sundhedsvæsenet hober sig op. Med regeringens forslag til hvordan...