Danmark hører hjemme i hjertet af både EU og NATO – stem derfor ”ja” d. 1. juni

Jane Heitmann

30. maj 2022

24. februar 2022 var en skelsættende dag. Putin invaderede et frit, uafhængigt og selvstændigt Ukraine. Med krigen er Europa og Danmark truet på den stabilitet, som vi har nydt godt af siden afslutningen på 2. verdenskrig. Sikkerhed er fundamentet og forudsætningen for den frihed, vi i Danmark gennem årtier har lært at sætte pris på. Danmark er et lille åbent land, og vi kan ikke stå alene i en usikker verden. Vi kan ikke på egen hånd opretholde vores sikkerhed. Derfor er internationale alliancer og samarbejder alfa og omega for os i Danmark. Dem skal vi engagere os helhjertet i.

Det gør vi i NATO. Vi deltager aktivt i NATO’s missioner, og vi har nu aftalt, at vi skal bruge 2 pct. af vores BNP på Forsvaret og dermed leve op til vores NATO-forpligtelser.  

Men i EU står vi derimod på sidelinjen og ser passivt til, mens de andre EU-lande intensiverer samarbejdet på forsvars- og sikkerhedsområdet. Det skyldes vores forsvarsforbehold. Det betyder, at skulle EU eksempelvis beslutte at ville træne ukrainske soldater fremover, så vil vi fra dansk side ikke kunne bidrage til den vigtige indsats. Det vil være et helt forkert signal at sende – både til ukrainerne og den øvrige frie verden. Nogen vil mene, at vi ikke behøver EU-samarbejdet på forsvarsområdet, fordi vi er medlem af NATO. Intet kunne være mere forkert. Et tæt EU-samarbejde på forsvarsområdet er et vigtigt supplement til et stærkt NATO-samarbejde. Både USA’s præsident og Nato’s generalsekretær har netop italesat den pointe, at et tæt EU-samarbejde komplementerer det vigtige forsvarssamarbejde NATO-landene imellem.

Danmark skal være et land, der engagerer sig og tager ansvar. Et land som stiller op, skulder ved skulder med vores trofaste allierede i den frie verden. Det er vigtigt for vores egen, vores børns og børnebørns skyld. Din stemme har stor betydning for Danmarks fremtid. Derfor: Stem ”ja” den 1. juni. Det gør vi.

 Af: MF Jane Heitmann (V), MF Lars Christian Lilleholt (V), MF Marlene Ambo-Rasmussen (V), MF Erling Bonnesen (V), borgmester Søren Steen Andesen (V), borgmester Morten Andersen (V) og borgmester Kenneth Muhs (V). 

Jane Heitmann

Tidligere indlæg

Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Flere Venstre-aftryk i regeringens udspil til ny sundhedsreform

Vi har ventet i mere end to år, og endelig kom det - regeringens forslag til en sundhedsreform. Det betyder, at vi nu kan gå i gang med forhandlingerne. Og det er på høje tid, for udfordringerne i sundhedsvæsenet hober sig op. Med regeringens forslag til hvordan...

Ældres ret til frit valg må ikke knægtes af ny ældrelov

Ældres ret til frit valg må ikke knægtes af ny ældrelov

I sin nytårstale varslede Mette Frederiksen et opgør med bureaukrati på ældreområdet. Det ønske er der vist ingen, som er uenige i. Statsministeren italesatte også et ønske om en ny og kort ældrelov. Det kan såmænd også give god mening. Men hånden på hjertet, så er...